Gröhling žiada navýšenie platov učiteľov o desať percent, lepšie ohodnotenie chce aj pre kuchárky či upratovačky

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Foto: SITA/Branislav Bibel.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu žiada, aby boli platy učiteľov zvýšené o desať percent, a nie iba o tri percentá, ako to navrhuje Úrad vlády SR.

Vyplýva to z jeho zásadných pripomienok k nariadeniu vlády, ktoré Úrad vlády SR predložil do pripomienkového konania.

Zvyšovanie platov priamoúmerné inflácii

Zvýšenie platu by sa malo týkať pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov.

Podobnú pripomienku predložil aj Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ktorý tiež požaduje, aby sa platy verejných zamestnancov zvýšili o desať percent.

„Celkovú desaťpercentnú valorizáciu žiadame najmä z dôvodu inflácie, ktorá je na úrovni viac ako deväť percent (očakáva sa zvýšenie až na 14 percent) a navrhovaná trojpercentná valorizácia nepokrýva rast cien a služieb. Zvýšenie žiadame aj z dôvodu aspoň čiastočného zníženia rozdielov medzi platmi tejto skupiny zamestnancov v Slovenskej republiky a inými členskými štátmi Európskej únie,“ ozrejmilo ministerstvo.

Vplyv na štátny rozpočet

V prípade, ak by navrhovaná desať percentná valorizácia prešla, pre školy a školské zariadenia by bolo potrebné zvýšiť finančné prostriedky o 89 miliónov eur a pre vysoké školy o 17 miliónov eur.

Ministerstvo zároveň konštatovalo, že desať percentná valorizácia stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa dotkne aj zamestnancov vykonávajúcich prácu v ostatných organizáciách rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR, pričom hrubý odhad od 1. júla 2022 je v sume takmer 1,8 milióna eur.

Ďalšou zásadnou pripomienkou ministerstva je aj dopracovanie analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy. Rezort školstva tiež žiada vo všeobecnosti upraviť stupnice platových taríf podľa platových tried a platových stupňov tak, aby zohľadňovali minimálnu mzdu na rok 2022.

Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov

Dôvodom je, že v prílohe nariadenia vlády, podľa ktorej sú odmeňovaní nepedagogickí zamestnanci, medzi ktorých patrí napríklad kuchárka či upratovačka, sú však viaceré platové stupne pri platových triedach jeden až tri ustanovené v menšej výške, ako je minimálna mzda, teda menej ako 646 eur.

Cieľom tejto požiadavky je, aby aj najmenej ohodnotené pracovné pozície v školách a školských zariadeniach mali plat vo výške aspoň minimálnej mzdy. Legislatívne návrhy Úradu vlády SR vychádzajú z uzatvorených kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu na rok 2022.

Zvýšenie platov štátnych a verejných zamestnancov si v druhom polroku tohto roka vyžiada zo štátneho rozpočtu takmer 85 miliónov eur a v budúcom roku takmer 170 miliónov eur. Platy zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme sa v minulom roku nezvyšovali.

Od začiatku roka 2019 sa platy zamestnancov v štátnej a verejnej službe zvýšili o desať percent a od začiatku roka 2020 o ďalších desať percent.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRÚV Úrad vlády SR