INEKO zostavil nový rebríček najlepších škôl na Slovensku

Foto: ilustračné, Thinkstock

BRATISLAVA 22. decembra (WebNoviny.sk) – Najlepšou základnou školou je podľa najnovšieho rebríčka Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Základná škola na Krosnianskej v Košiciach. Nasleduje Základná škola T. J. Moussona v Michalovciach a najlepšiu trojicu uzatvára ZŠ na Ulici slovenských partizánov v Považskej Bystrici. Vyplýva to zo zimnej aktualizácie rebríčkov základných a stredných škôl, ktoré INEKO zverejnilo na svojej internetovej stránke.

Nové rebríčky súvisia s doplnením aktuálnych údajov

Medzi strednými odbornými školami (SOŠ) najlepšie obstáli Obchodná akadémia v Trnave na Kukučínovej, SPŠ elektrotechnická na Plzenskej ulici v Prešove a Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne.

Pri gymnáziách sa na vedúcu pozíciu prepracovala Škola pre mimoriadne nadané deti na Teplickej v Bratislave. Na druhom mieste je bratislavské Gymnázium Jura Hronca na Novohradskej a tretím najlepším je podľa INEKO Gymnázium na Poštovej v Košiciach.

Nové rebríčky súvisia s doplnením aktuálnych údajov za viacero sledovaných ukazovateľov. Aktuálne pritom doplnili nové údaje, ktoré sa týkajú napríklad nezamestnanosti absolventov stredných škôl a mimoriadnych výsledkov žiakov, ktoré priamo vstupujú do celkového hodnotenia škôl podľa metodiky INEKO.

Na portáli www.skoly.ineko.sk tiež aktualizovali údaje, ktoré do hodnotenia nevstupujú, ale zverejňujú ich pre informatívne účely. Ide najmä o využívanie informačných a komunikačných technológií pri vyučovaní, finančné zdroje na žiaka, či čerstvé údaje za pridanú hodnotu u absolventov stredných škôl. Pridaná hodnota pritom vypovedá o tom, ako sa za štyri roky počas štúdia na strednej škole v priemere zlepšili výsledky absolventov školy oproti očakávaniu.

Pri všetkých školách berú do úvahy údaje za uplynulé štyri školské roky

V prípade základných škôl do hodnotenia vstupujú výsledky Testovania 5 (20 percent váhy), Testovania 9 (60 percent váhy) a mimoriadne výsledky podľa ministerstva školstva (20 percent váhy). Pri SOŠ nahradzujú Testovanie 9 písomné maturity (40 percent váhy).

Najvyššiu váhu (50 percent) má regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli. Mimoriadne výsledky tvoria pri SOŠ 10 percent hodnotenia. Pri gymnáziách berú do úvahy tie isté ukazovatele ako pri SOŠ, avšak vzhľadom na iné zameranie gymnázií majú tieto ukazovatele iné váhy.

Písomné maturity tvoria 60 percent váhy, regionálna uplatniteľnosť 25 percent váhy a mimoriadne výsledky 15 percent váhy hodnotenia. Pri všetkých školách berú do úvahy údaje za uplynulé štyri školské roky, pričom novšie údaje majú pri hodnotení vyššiu váhu.

INEKO zároveň upozorňuje, že rebríčky škôl komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov.

Výsledky vstupujúce do rebríčkov teda nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces, napríklad rozdiely v sociálnom zázemí. Nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie INEKO Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy