K školskému zákonu má výhrady aj Patakyová, žiada o desegregáciu detí so zdravotným postihnutím

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Foto: archívne, SITA/Marko Erd

Ombudsmanka Mária Patakyová žiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o efektívnu desegregáciu detí, zaistenie dostatočného prístupu k vzdelaniu pre deti so zdravotným postihnutím či o zmeny v určovaní detí pre špeciálny prúd vzdelávania.

Ide o niektoré z pripomienok ochrankyne práv ku školskému zákonu. Informovala o tom Michaela Pavelková z odboru komunikácie a protokolu Kancelárie verejnej ochrankyne práv.

Patakyová však v návrhu zákona vyzdvihla čiastkové zmeny, ktorých cieľom je vytvorenie inkluzívneho vzdelávacieho systému a zahrnutie práva naň. Vysvetlila však, že dôvodom jej pripomienkovania je nedostatočné riešenie zavedenia myšlienky inkluzívnosti do praxe.

Na zabránenie segregácie vo vzdelávaní je v praxi podľa Patakyovej potrebné zmeniť prístup v tvorbe školských obvodov. Ombudsmanka však podľa vlastných slov nevníma, že by sa daným problémom návrh novely zaoberal.

Potrebné je vymedziť postupové kroky

Z uvedeného dôvodu preto navrhla doplniť zákon o štátnej správe školstva o ustanovenie, ktorým sa zakotví záväzná požiadavka rešpektovania princípu rovnosti, zákazu diskriminácie a zákazu segregácie pri vytváraní školských obvodov a obvodov materských škôl. Odporučila tiež formuláciu, že je zakázané vytvárať školské obvody a spádové obvody materských škôl len na základe etnicity, náboženstva, rasy či sociálneho vylúčenia.

„Je potrebné uviesť, že hoci novela dáva nádej na potenciálnu možnosť ďalšieho vzdelávania detí s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v bežných stredných školách, naďalej umožňuje ich vylučovanie do špeciálnych škôl. A to bez úpravy akéhokoľvek predvídateľného postupu smerujúceho k ukončeniu vzdelávania žiakov a žiačok s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v segregovaných špeciálnych školách,“ konštatovala Patakyová.

Ombudsmanka navrhla, aby sa zrušil variant A pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím a aby boli v plnom rozsahu zahrnutí do bežného vzdelávania.

Podľa nej by bolo vhodné, aby došlo aspoň k vymedzeniu postupných krokov smerujúcich k zrušeniu tohto variantu s konkrétnymi dátumami účinnosti týchto opatrení. Patakyová tiež požiadala o výslovnú úpravu prechodného obdobia a podporných opatrení pre žiakov, ktorí sa doteraz vzdelávali a vzdelávajú v osobitnom režime pre variant A.

Deti uzavreté v bludnom kruhu

Zdôvodnila to možnosťou, aby sa žiaci dokázali náležite pripraviť a úspešne absolvovať externé testovanie ako podmienku pre získanie nižšieho stredného vzdelania a štúdium na bežnej strednej škole.

V zásadnej pripomienke ombudsmanka upozornila aj na problém, že nesprávne zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím je zapríčinené aj chýbajúcimi vhodnými diagnostickými nástrojmi. Tie by mali v dostatočnej miere zohľadniť sociálne, kultúrne a jazykové prostredie detí. Z výskumov vyplýva, že v slovenskom špeciálnom školstve sa vzdeláva takmer štvornásobne vyšší podiel detí ako je priemer Európskej únie.

„Toto alarmujúce nadmerné zastúpenie rómskych detí v špeciálnych školách má zásadný vplyv na ich neskoršie uplatnenie sa na trhu práce. Porušovaním práva na vzdelanie bez diskriminácie a segregácie uzatvárame celé generácie detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít do bludného kruhu chudoby,“ objasnila Patakyová.

Z daného dôvodu navrhla upraviť diagnostické nástroje určovania spôsobu vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím tak, aby boli založené na dlhodobom skúmaní dieťaťa, vyhodnocovaní jeho rozvoja, zohľadňovaní schopností detí pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia marginalizovaných skupín a ich jazykových špecifík. Zámerom je zabrániť zamieňanie mentálneho zdravotného postihnutia s odstrániteľným vplyvom sociálne znevýhodneného prostredia.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Mária PatakyováMichaela Pavelková
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR