Konferencia pre učiteľov priniesla inovatívne metódy aj nové informatické a prírodovedecké predmety

Foto: ilustračné, Getty Images

Na stredných školách by sa mal zvýšiť počet hodín prírodovedných predmetov, mali by mať vedecké laboratóriá a ponuku vzdelávania pre pedagógov je potrebné realizovať nielen cez koordinátorov, ale aj adresne priamo učiteľom.

To sú len niektoré zo záverov, ktoré priniesla trojdňová konferencia určená pedagógom stredných škôl zapojených do národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“. Agentúru SITA o tom informovala Eva Vašková z Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktoré má na starosti tento projekt.

Konferencie v Tatranských Matliaroch sa 17. až 19. októbra zúčastnilo 198 účastníkov – učiteľov informatiky, matematiky, fyziky, biológie, chémie, geografie a predmetov zameraných na IKT, expertov z CVTI SR a partnerských vysokých škôl, zástupcov IT Asociácie Slovenska a IT firiem, ktoré prezentovali požiadavky na IT zručnosti absolventov škôl.

Nové metódy aj predmety

Na konferencii sme sa zamerali nielen na inováciu výučby existujúcich predmetov v rámci Štátneho vzdelávacieho programu prostredníctvom 898 inovatívnych metodík, ale aj na desať nových predmetov, ktoré boli vytvorené pre triedy so zameraním na informatiku a motiváciu žiakov študovať na vysokých školách informatiku a IKT,“ uviedol Dušan Šveda z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a gestor IT Akadémie.

Učitelia sa na konferencii podelili so skúsenosťami pri využívaní inovatívných metodík a diskutovali s tvorcami predmetov Internet vecí, Informatika v prírodných vedách a matematike a ďalších informatických predmetoch. Mohli si tiež vyskúšať inovatívne prvky a nástroje zamerané napríklad na kybernetickú bezpečnosť či virtuálnu realitu.

Metodiky v praxi

Veľmi sa mi páčilo, že nám informácie neboli len prezentované, ale sme si mnoho metodík mohli aj vyskúšať a niektoré sme aj držali v rukách v podobe pracovného listu a aspoň niektoré zaujímavé úlohy sme realizovali ako žiaci,“ zhodnotila Mária Vavrová zo Spojenej školy sv. košických mučeníkov v Košiciach.

Tohtoročná konferencia sa podľa jej tvorcov niesla v duchu fascinujme naše deti objavovaním. „Bádateľský prístup k vyučovaniu je predpokladom pre rozvoj vedeckej gramotnosti, informatického a tvorivého myslenia,“ zdôraznil jeden z odborných garantov aktivít projektu Jozef Sekerák.

Ďalšie konferencie

V rámci národného projektu sú plánované ešte dve takéto konferencie – v apríli 2020 pre učiteľov základných škôl a v septembri 2021 pre učiteľov stredných škôl.

Projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom. Celkové výdavky predstavujú vyše 21 miliónov eur, pričom nenávratný finančný príspevok je takmer 20,7 miliónov eur.

Prijímateľom nenávratného finančného príspevku je CVTI SR, ktoré spadá pod ministerstvo školstva. Partnermi národného projektu sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Dušan ŠvedaEva VaškováJozef SekerákMária Vavrová
Firmy a inštitúcie ESF Európsky sociálny fondMŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR