Kvalita výučby angličtiny je nedostatočná, tvrdia učitelia

Foto: special-ism.com

BRATISLAVA 8. februára (WEBNOVINY) – Podmienky pre výučbu anglického jazyka na Slovensku, najmä však v základných školách, vnímajú učitelia angličtiny ako nedostatočné a nezodpovedajúce jej významu. Vyplýva to z prieskumu British Council Slovensko medzi učiteľmi angličtiny. Výsledky agentúre SITA poskytol Milan Kisztner zo spoločnosti Neuropea.

Prieskum bol zameraný na hodnotenie kvality výučby v súvislosti s podmienkami a potrebami učiteľov, ktoré sú na kvalitnú výučbu nevyhnutné. „Jedným z kľúčových zistení nášho prieskumu je veľký rozdiel medzi vnímaním významu anglického jazyka a mierou uspokojovania potrieb, ktoré učitelia na jeho kvalitnú výučbu potrebujú,“ uviedla riaditeľka British Council Slovensko Alena Rebrová.

Učitelia by uvítali aj možnosť pobytov

Medzi potrebami, ktoré učiteľom najviac chýbajú, 95 percent opýtaných označilo existenciu systémového doplnkového vzdelávania. Potrebou, ktorú uviedlo 96 percent učiteľov v prieskume, je tiež vzdelávanie aktiváciou žiakov. Pre zlepšenie kvality výučby je tiež potrebné zapojiť žiakov do tvorby vzdelávacích materiálov, uviedlo to 82 percent respondentov.

Učitelia by uvítali takisto možnosť pobytov v anglicky hovoriacej krajine. Prieskum odhalil, že nedostatočné uspokojovanie týchto potrieb spôsobuje, že len 17 až 21 percent opýtaných považuje svoj anglický prejav za úplne sebaistý.

V oblasti technického vybavenia vidia učitelia takisto viaceré problémy. Najviac respondentov, 93 percent, vníma ako kľúčový nedostatok absenciu komplexných vyučovacích materiálov. Nutnosť mať k dispozícii didaktickú nadstavbu k učebniciam označilo 91 percent respondentov, podľa 89 percent je potrebný i digitálny obsah k učebniciam a metodikám.

Práca na hodinách angličtiny s digitálnymi technológiami je potrebná podľa 88 percent respondentov. Dve tretiny opýtaných však na hodinách nevyužívajú žiadne on-line zdroje a viac ako polovica ani CD a podobne.

Skola ucitel
Foto: ilustračné, Thinkstock

Cudzí jazyk je nevyhnutnosťou

Všetci opýtaní súhlasili s tým, že cudzí jazyk je pre súčasných slovenských žiakov z pohľadu ich pracovného uplatnenia nevyhnutnosťou. Rovnako 100 percent respondentov súhlasilo aj s tým, že anglický jazyk je najvýznamnejší svetový jazyk. Prieskum spravil British Council Slovensko v decembri minulého roku na vzorke 428 respondentov, ktorými boli učitelia angličtiny. Priemerná dĺžka ich skúseností s učením je 13,39 roka, priemerná dĺžka skúseností s učením anglického jazyka je 9,6 roka.

Mnohé z výsledkov prieskumu sú identické s očakávaniami a zisteniami British Council aj v iných štátoch Európy. Ako vyplýva z výsledkov jeho medzinárodnej štúdie ELLIE (Early Language Learning in Europe), rovnako ako na Slovensku aj v ďalších európskych krajinách bojujú s nedostatkom kvalifikovaných učiteľov v primárnom školstve, cítia potrebu lepšej prípravy budúcich pedagógov ako aj skvalitnenia ďalšieho vzdelávania učiteľov primárneho školstva.

Štúdia tiež konštatuje, že jednoznačným kritickým faktorom kvalitnej výučby cudzieho jazyka je záujem a zanietenosť učiteľov pre cieľový jazyk a radosť z učenia. „Z mnohých komentárov, ktoré nám slovenskí učitelia napísali, môžeme usudzovať, že aj u nás máme takých učiteľov. No potrebujú len účinnú podporu a pomoc,“ dodala riaditeľka Alena Rebrová.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom