Ministerstvo chce pomôcť žiakom ohrozených neúspechom v škole, vypracovalo novú pomôcku

Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Aplikačná pomôcka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) má pomôcť žiakom ohrozeným školským neúspechom.

Ako vysvetlil odbor komunikácie a marketingu rezortu, tento manuál obsahuje konkrétne kroky, ktoré pomôžu nastaviť spoluprácu s poradňami, riaditeľmi, učiteľmi, ako aj rodičmi a samotnými žiakmi.

Pomôcka bude záväzná

Doplnil, že aplikačná pomôcka „Ako byť v škole úspešnejší,“ bude pre školy záväzná právnym predpisom rezortu školstva. Tento manuál je súčasťou prvej stratégie na minimalizovanie opakovania ročníka, ktorá vznikla pod štátnou tajomníčkou MŠVVaŠ SR Svetlanou Síthovou.

Štátna tajomníčka priblížila, že ich cieľom je vyhnúť sa opakovaniu tak, aby ešte počas školského roka identifikovali a zachytili žiakov v riziku.

Asociácia školskej psychológie objasnila, že aplikačná pomôcka cez odporúčania a príklady z dobrej praxe poukazuje na možnosti školy a aktérov edukácie, ako nastaviť mechanizmy pomoci orientované na podporu žiackej úspešnosti.

Prvým krokom bude monitoring žiakov

„Reflektuje potrebu dlhodobejšieho časového horizontu, ako danú problematiku na škole efektívne uplatniť, s jasným vymedzením odporúčaní na jednotlivých úrovniach edukácie, ako aj podporných služieb realizovaných v škole,“ dodala.

Prvým krokom, ktoré školy podľa novej koncepcie musia spraviť, je monitoring žiakov. V rozhovore so žiakom identifikujú dôvody a škola následne určí, ako žiakovi pomôcť. Základom je podľa ministerstva nástup do doučovania.

„Žiak tiež môže navštevovať školský klub detí, absolvovať stretnutia s logopédom alebo školským psychológom. Triedny učiteľ s riaditeľom vyhodnotí účinnosť opatrení a v prípade potreby pristúpi k štvrtému kroku,“ uviedla Síthová. V ďalšej fáze sa vytvorí systém pomoci v spolupráci s inými organizáciami.

Úspech bude závisieť od individuálneho prístupu

Predsedníčka Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní SR Bianka Kubovičová poukázala na to, že manuál zahŕňa participáciu nielen všetkých aktérov vzdelávania, ale aj spoluprácu odborníkov z oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí.

Za najdôležitejšie považuje sociálne prostredie, z ktorého žiaci pochádzajú, jeho hlavný vplyv na motivačné faktory a postoje k vlastnému vzdelávaniu. Verí, že navrhované postupy budú účinné a do budúcna vytvoria efektívny nástroj na predchádzanie neúspechu vo vzdelávaní.

„Vo výsledku bude úspech závisieť na individuálnom prístupe každého jedného zainteresovaného jednotlivca. Ako špeciálni pedagógovia vnímame pripravený materiál ako elimináciu problémov vo vzdelávaní, ich včasné podchytenie a následné riešenie,“ zhodnotila.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Bianka KubovičováSvetlana Síthová
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR