Ministerstvo školstva upravilo novelu školského zákona, opäť je v pripomienkovom konaní

Do Žiackeho poradného výboru sa prihlásilo 256 žiakov. Foto: ilustračné, Getty Images

Novela školského zákona je opäť v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Podľa právneho a informačného portálu Slov-lex bola prvýkrát v tomto konaní od 19. januára do 8. februára tohto roku. V súčasnosti bude v konaní do 17. marca.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre agentúru SITA vysvetlilo, že tak urobilo v nadväznosti na rozmanité pripomienky vznesené k tejto novele počas prvého medzirezortného pripomienkového konania. Doplnilo, že so všetkými subjektmi, a to aj s tými, ktoré nemuseli pripomienkovať, viedlo diskusiu o tom, čo tieto subjekty označili ako zásadné.

Transparentnosť legislatívneho procesu

Keďže množstvo pripomienok, ktoré ministerstvo školstva po diskusii akceptovalo, bolo nad rámec pôvodne predloženého návrhu, rozhodli sme sa kvôli transparentnosti legislatívneho procesu informovať verejnosť prostredníctvom nového medzirezortného pripomienkového konania o znení novely po uskutočnených rokovaniach a akceptovaných pripomienkach,“ ozrejmilo.

Slovenská komora učiteľov (SKU) zverejnila koncom januára krátky sumár novely školského zákona. Následne zorganizovala participatívny systém pripomienkovania legislatívy. Od učiteľskej obce obdržala 95 pripomienok, z ktorých sa väčšina týkala možného zvyšovania počtu detí na základných školách, a to najmä v prvom ročníku. Komora v pripomienke k počtu žiakov uviedla, že ak je nevyhnutné zjednocovať počty žiakov, tak rozhodne nie ich navyšovaním. Podľa zástupcov komory opatrenie výrazne zníži kvalitu vzdelávania. Zástupcovia SKU tak navrhovali buď upraviť maximálny počet na prvom stupni na 22 a na druhom zachovať 29, alebo zachovať doterajší stav. V súčasnosti je síce v prvom ročníku na prvom stupni 22 žiakov, avšak v triede druhého až štvrtého ročníka sa ich počet zvyšuje na 25. Následne od piateho do deviateho ročníka by malo byť v triede 29 žiakov.

Spájanie či delenie do skupín

Ministerstvo túto pripomienku čiastočne zapracovalo do nového znenia. V zverejnenom materiáli uvádza, že najvyšší počet žiakov v triedach prvého až piateho ročníka je 25 a v triedach šiesteho až deviateho ročníka je 29 žiakov. Doplnila sa tiež možnosť spájať či deliť žiakov do skupín s cieľom zlepšiť výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

Pôvodná novela školského zákona navrhovala, aby v triede prvého až štvrtého ročníka prvého stupňa bolo 25 žiakov a od piateho do deviateho ročníka na druhom stupni 30 žiakov. Ministerstvo školstva v osobitnej správe vysvetlilo, že zámerom zjednotenia maximálneho počtu žiakov v triedach prvého stupňa je zachovať nemennosť triednych kolektívov a doplnenie možnosti spájať žiakov do skupín s cieľom zlepšenia výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRSKU Slovenská komora učiteľov