Ministerstvo školstva zverejnilo termíny maturít, objektivitu testovania skontroluje inšpekcia

Foto: Ilustračné foto SITA/Martin Havran

Ministerstvo školstva určilo termíny riadnych aj opravných termínov maturitných skúšok. Sú obsiahnuté v Pedagogicko-organizačných pokynoch, ktoré rezort zverejnil na svojej internetovej stránke.

Náhradné termíny spresnia

Externá časť maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra v utorok 17. marca 2020. Z anglického, francúzskeho, nemeckého, ruského, španielskeho a talianskeho jazyka budú študenti maturovať v stredu 18. marca 2020.

Termín maturitnej skúšky z matematiky je stanovený na štvrtok 19. marca 2020. Z predmetu ukrajinský jazyk a literatúra sa bude maturovať v piatok 20. marca a v rovnaký deň budú študenti maturujúci z ukrajinského jazyka maturovať aj z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra.

Známe sú tiež náhradné termíny. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky je stanovený na 31. marca až 3. apríla 2020. Náhradné termíny pre jednotlivé predmety ešte spresní Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 25. marca 2020.

Za organizáciu zodpovedá riaditeľ

Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturity pre uplynulý školský rok 2018/2019 bude 3. – 6. septembra 2019. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturity pre školský rok 2019/2020 je plánovaný na 3. – 8. septembra 2020. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov.

Vo vybraných stredných školách sa v septembri až novembri 2019 a januári až februári 2020 uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku. Za prípravu a metodické riadenie priebehu maturít zodpovedá NÚCEM.

Distribúciu zásielok s testami zabezpečí príslušný odbor školstva okresného úradu. Kontrolu objektivity testovania vykonávajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie. Za organizačné zabezpečenie testovania v jednotlivých školách zodpovedá riaditeľ školy. Informácie o maturitných skúškach v školskom roku 2019/2020 sú zverejňované na webovej stránke NÚCEM.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR