Monika Filipová by mala využiť svoje skúsenosti v školstve, uviedla Slovenská komora učiteľov

Nová štátna tajomníčka na ministerstve školstva Monika Filipová. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel

Nová štátna tajomníčka na ministerstve školstva Monika Filipová by mala preniesť svoje skúsenosti aj do prostredia školstva. Pre agentúru SITA to uviedla Slovenská komora učiteľov (SKU). Filipová je známa ako bojovníčka za kvalitné, transparentnejšie a lepšie fungovanie štátu. Analytik z iniciatívy To dá rozum Peter Dráľ podotkol, že Filipová sa venuje problematike miestnej štátnej správy a tiež jej prenesenému výkonu na samosprávy.

Preto predpokladá, že dobre pozná problémy v jej nastavení, financovaní aj samotnom výkone, a bude sa ich snažiť zúročiť špecificky pri zmene riadenia školstva. Filipová patrí medzi troch nových štátnych tajomníkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu športu SR (MŠVVaŠ SR), zaoberať sa bude národnostným školstvom a reformou financií.

Ďalšími dvoma tajomníkmi, ktorých vymenovanie do funkcie schválila vláda sú Ľudovít Paulis pre oblasť vedy a výskumu a Ivan Husár pre šport. V piatok 27. marca ich na tlačovej besede predstavil nový minister školstva Branislav Gröhling. Riaditeľka iniciatívy To dá rozum Renáta Hall u Paulisa predpokladá na základe jeho životopisu, že bude rozumieť dôležitosti internacionalizácie vedy a vysokého školstva a dôležitosti podpory vedy v zmysle vyššieho financovania.

Potrebné zmeny

Filipová pôsobila sedem rokov na Ministerstve vnútra SR v riadiacich funkciách zameraných na oblasť samosprávy a fungovanie verejnej správy. Pracovala vo výboroch európskych a medzinárodných organizácií, kde zastupovala Slovensko v rôznych oblastiach verejnej správy.

Táto skúsenosť môže byť veľmi cenná pri zámere zefektívniť riadenie školstva, keďže jedným z dôležitých a aj ňou deklarovaných cieľov je presunúť kompetencie a zdroje v štátnej správe v školstve z rezortu vnútra späť pod rezort školstva,“ poznamenal Dráľ. Dodal, že v otázkach riadenia samotných škôl, mechanizmu ich financovania či spravovania školskej siete je tiež potrebné presadiť dôležité zmeny.

Vysvetlil, že k tomu bude potrebné nielen detailne poznať súčasný stav, ale aj intenzívne konzultovať a komunikovať navrhované zmeny. Podľa neho tým, že sa Filipová venovala problematike miestnej štátnej správy a jej prenesenému výkonu na samosprávy, predpokladá, že dobre pozná problémy v jej nastavení, financovaní aj samotnom výkone a bude sa ich snažiť zúročiť špecificky pri zmene riadenia školstva.

Aktívne spolupracuje

Filipová je aj predsedníčkou a zakladajúcou členkou občianskeho združenia Dobrý úradník. Vysokoškolské vzdelanie získala v odbore čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a na Právnickej fakulte UK. Študovala aj na katedre medzinárodných vzťahov na National Chengchi University v Taipei na Taiwane

Slovenská komora učiteľov priblížila, že tajomníčka s nimi už aktívne spolupracuje. „Očakávame, že minister so skúsenosťami s regionálnom školstve a jeho štátna tajomníčka budú operatívne riešiť úlohy, ktoré práve teraz pred nimi stoja, ale zároveň sa v spolupráci s odborníkmi z terénu a s podporou ministerstva financií dokážu zasadiť o koncepčné riešenie tých úloh, na realizáciu ktorých predchádzajúce vlády nemali vôľu ani prostriedky,“ uviedla.

Od ministerstva očakávajú, že urobí všetko, čo je v jeho silách, aby učitelia a ostatní pedagogickí, odborní aj nepedagogickí zamestnanci mali čo najlepšiu klímu a pracovné podmienky v školách všetkých typov. To podľa nich prispeje k skvalitneniu školstva pre naše deti. Ministerstvu ponúka SKU svoje skúsenosti, no zároveň bude pozorným kritikom.

Pôsobil v SAV

Tajomník pre oblasť vedy a výskumu Ľudovít Paulis vyštudoval fyziku a všeobecné lekárstvo. Titul RNDr. získal na Prírodovedeckej fakulte Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a vzdelanie si doplnil v riadení verejného zdravotníctva (MPH).

Pôsobil ako odborný pracovník Slovenskej akadémie vied (SAV), projektový manažér na Lekárskej fakulte UK, post-doktorand v INSERM v Montpellier, EU-výskumník a neskôr hosťujúci vedec na Lekárskej univerzite Charité v Berlíne. Po návrate na SR pôsobí na Lekárskej fakulte UK a SAV. Práve preto Hall predpokladá, že Paulis bude rozumieť dôležitosti internacionalizácie vedy a vysokého školstva ako aj dôležitosti podpory vedy v zmysle vyššieho financovania.

Otvorenie vysokých škôl

Z pohľadu internacionalizácie veríme, že podporí nástroje smerujúce k väčšiemu otvoreniu našich vysokých škôl a vedeckých inštitúcií zahraničným akademikom, ako aj študentom, a podporí aj väčšiu účasť našich študentov a akademikov na pobytoch v zahraničí, ako aj zapájanie slovenských vedcov do európskych výskumných grantov v rámci Horizontu Európa,“ povedala.

Dodala, však, že životopisu nie je jasné do akej miery pozná nastavenie systému riadenia a financovania VŠ a SAV, ako aj nový systém posudzovania kvality univerzít, ktorý sa práve rozbieha. Podotkla, že tiež nie jasné do akej miery pozná na prax orientované vzdelávanie na VŠ a ako bude otvorený jeho rozvíjaniu. Úspech v týchto oblastiach bude záležať od toho akými ľuďmi sa obklopí a ako rýchlo sa bude učiť, a tiež ako má rozvinuté manažérske zručnosti.

Ministerstvo má od 21. marca troch nových štátnych tajomníkov. Filipová je štátnou tajomníčkou pre národnostné školstvo a reformu financií, Paulis pre oblasť vedy a výskumu a štátnym tajomníkom pre šport sa stal Ivan Husár. Návrh na ich vymenovanie do funkcie schválila vláda SR.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Branislav GröhlingIvan HusárĽudovít PaulisMonika FilipováPeter DráľRenáta Hall
Firmy a inštitúcie Iniciatíva To dá rozumMŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRMV Ministerstvo vnútra SRSAV Slovenská akadémia viedSKU Slovenská komora učiteľovUK Univerzita Komenského v BratislaveUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach