Na Slovensku študuje viac ako 130-tisíc vysokoškolákov, najmenšie zastúpenie majú vojenské vedy

V súčasnosti na Slovensku funguje 41 vysokých škôl, z toho 20 verených, tri štátne, desať súkromných a osem zahraničných vysokých škôl. Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Na Slovensku na 41 vysokých školách študuje 133 558 študentov. Z tohto počtu majú najväčší podiel študentov a absolventov Univerzita Komenského v Bratislave (UK) a Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU).

Z iných krajín na Slovensku študuje 18 243 študentov. Najväčší podiel zahraničných študentov mala Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Prešov (35,96 percenta). Odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR priblížil, že práve študenti „naštartovali“ zvrat v dejinách Československa.

Bohaté zastúpenie vysokých škôl

Pripomenul tiež, že 17. november nie je len Medzinárodným dňom študentstva, ale aj Dňom boja za slobodu a demokraciu.

V súčasnosti na Slovensku funguje celkovo 41 vysokých škôl, z toho 20 verených, tri štátne, desať súkromných a osem zahraničných vysokých škôl. Počas minulého akademického roka opustilo školy 35 658 absolventov.

Najmenej je doktorandov

Najviac ich bolo v odbore spoločenské vedy, náuky a služby, naopak najmenej v odboroch vojenské a bezpečnostné vedy a náuky. Podobne je to aj pri doktorandoch, čo je tretí stupeň štúdia. Najviac ich je v spoločenských vedách a náukách (36,42 percenta).

Z celkového počtu študentov, teda aj v prvom aj druhom stupni štúdia, tvorili doktorandi v týchto študijných odboroch 1,61 percenta študentov. Nasledovali technické vedy a náuky, kde doktorandi z celkového počtu študentov tvorili 1,08 percenta, a prírodné vedy, kde ich podiel z celkového počtu študentov bol 0,77 percenta.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRSTU Slovenská technická univerzitaUK Univerzita Komenského v Bratislave