Na STU v Bratislave by mohla vzniknúť Katedra UNESCO pre obnovu architektonického dedičstva

Reprofoto: www.facebook.com

Generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulay schválila zriadenie Katedry UNESCO pre obnovu architektonického dedičstva na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Informovalo o tom Ministerstvo kultúry SR vo svojom profile na sociálnej sieti. Ide tak o piatu slovenskú katedru zapísanú do Siete svetových katedier UniTwin.

Tento program katedier UNESCO zahŕňa viac ako 850 inštitúcií v 117 krajinách a podporuje medzinárodnú medziuniverzitnú spoluprácu. Ministerstvo doplnilo, že UNESCO ocenilo pri novej katedre STU interdisciplinárny prístup pri ochrane a zachovaní architektonického dedičstva ako nástroja kultúrnej udržateľnosti.

Fungujú štyri katedry UNESCO

Na Slovensku v súčasnosti fungujú štyri katedry UNESCO v Bratislave, Zvolene a v Prešove. Na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave boli ustanovené dve katedry. Katedra výchovy k ľudským právam (UNESCO Chair for Human Rights Education) bola ustanovená na základe dohody medzi UNESCO a univerzitou 26. októbra 1992. Rozhodnutím rektora UK sa v roku 2015 stala súčasťou Rektorátu UK so statusom celouniverzitného pracoviska.

Pracovisko naďalej poskytuje vzdelávanie v oblasti ľudských práv, má publikačnú a vedeckú činnosť, spolupracuje s ďalšími pracoviskami a usiluje sa o zvýšenie povedomia o ľudských právach. Samostatnú časť práce UKVĽP UK tvorí podieľanie sa na organizácii Olympiády ľudských práv pre stredné školy v SR, s cieľom výchovy a vzdelávania v oblasti ľudských práv.

Ďalšou katedrou na UK je UNESCO Katedra plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie (UNESCO Chair in Plurilingual and Multicultural Communication), ktorá vznikla v roku 2016 a nadviazala na činnosť UNESCO Katedry prekladateľstva, ktorá bola založená v roku 1998.

Katedry v Prešove a Zvolene

Na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity (FF PU) v Prešove bola v roku 2010 zriadená Katedra bioetiky UNESCO (UNESCO Chair in Bioethics), ktorá je súčasťou Katedry etiky. Tá v roku 2014 získala status samostatného inštitútu na FF PU v Prešove s názvom Inštitút etiky a bioetiky (IEB).

Vo Zvolene na Technickej univerzite vo Zvolene (TUZVO) vznikla Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj, ktorá zastrešuje výučbu v oblasti environmentálneho manažmentu. Tiež zabezpečuje výučbu nadstavbových a prierezových predmetov pre iné študijné programy a súčasne sa venuje špecifickým aktivitám na šírenie ekologického vedomia, ako jej vyplýva zo zmluvy s UNESCO-Paríž.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Audrey Azoulay
Firmy a inštitúcie MK Ministerstvo kultúry SRPrešovská univerzita v PrešoveSTU Slovenská technická univerzitaUK Univerzita Komenského v Bratislave