Navrhli sumy školného v novom akademickom roku, najviac zaplatia budúci lekári a zubári

Foto: ilustračné, Thinkstock

Najnižšie ročné školné by malo byť v novom akademickom roku 1 320 eur pri deviatich odboroch na prvom stupni externého vysokoškolského štúdia. Najvyššie školné 7 300 eur navrhuje ministerstvo školstva pre tretí stupeň štúdia zubného aj všeobecného lekárstva.

Najmenej zaplatia teológovia – externisti

Vyplýva to z návrhu opatrenia maximálneho ročného školného pre akademický rok 2021/2022, ktorý ministerstvo školstva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

„Cieľom návrhu opatrenia je určiť maximálne sumy ročného školného, ktoré sa týkajú verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl a sú určené pre študijné programy poskytované v externej forme štúdia,“ uvádza sa v predkladacej správe k návrhu.

Jednotlivé sumy sa líšia podľa študijného odboru a programu aj stupňa univerzitného vzdelania.

Najnižšie školné 1 320 eur by mohli mať externí študenti teológie, vedy o umení a kultúre, sociológie a sociálnej antropológie, sociálnej práce, psychológie, práva, politických a historických vied a filozofie na prvom stupni. Najvyšší ročný poplatok na tomto stupni, 2 590 eur, navrhujú pre veterinárske lekárstvo.

Biotechnológovia zaplatia vyše 3000 eur

Na druhom stupni by mohlo byť najnižšie školné 1 980 eur pre odbory filozofia, historické vedy, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, psychológia, sociálna práca a sociológia a sociálna antropológia. Najvyššie maximálne ročné školné 3 880 eur má byť na biotechnológii.

Externisti na treťom stupni univerzitného štúdia by mali mať najnižšie maximálne školné 4 210 eur na odbore ekonómia a manažment, filológia, filozofia, historické vedy, logopédia a liečebná pedagogika, mediálne a komunikačné štúdiá, politické vedy, právo, psychológia, sociálna práca, sociológia a sociálna antropológia, teológia, učiteľstvo a pedagogické vedy, umenie, vedy o športe, vedy o umení a kultúre. Najvyššie možné školné 7 300 eur určili pre zubné aj všeobecné lekárstvo.

V prípade schválenia opatrenia by malo byť účinné od 1. septembra 2020.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR