Národnostnému školstvu stále chýba primeraná legislatíva, je potrebné posilniť vzdelávanie menšín

Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Pre oblasť národnostného školstva naďalej chýba primeraná legislatívna úprava. Vyplýva to zo Správy o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2019 – 2020. Na rokovanie vlády, kde správu schválili, ju predložil splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny cez vedúceho Úradu vlády SR Júliusa Jakaba (OĽaNO).

Úrad splnomocnenca pripomenul, že vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala legislatívne definovať národnostné školstvo a zaistiť aktuálne a moderné učebnice a materiály na výučbu. Dodal, že stále je potrebné posilniť proces zohľadnenia špecifík výchovno-vzdelávacích potrieb príslušníkov národnostnej či etnickej skupiny.

Školstvo značne ovplyvnené pandémiou

Úrad splnomocnenca v správe vyzdvihol, že v sledovanom období sa udialo viacero zmien, napríklad právo na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiaka z obce, kde býva, do najbližšej školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny. „Pozitívnym krokom v tejto oblasti bolo taktiež zavedenie povinnosti obce pri určovaní školského obvodu základnej školy zohľadniť okrem iného aj záujem obyvateľov obce s trvalým bydliskom v obci o vzdelávanie v štátnom jazyku a v jazyku národnostných menšín na území obce,“ zhodnotil.

Správa upozornila, že oblasť školstva bola značne ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID-19. Dôvodom bolo, že mnoho žiakov bolo odkázaných na vzdelávanie dištančnou formou štúdia. Podľa dotazníkového prieskumu Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP), ktorý spadá pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, počas prvej vlny sa do dištančnej výučby nezapojilo takmer 52-tisíc žiakov, čo je 7,5 percenta žiackej populácie.

Kontinuálne vzdelávanie iba v madarčine

Prieskum skúmal priebeh dištančnej výučby v školskom roku 2019/2020 na základných a stredných školách. Prezenčnú výučbu na všetkých školách prerušili 16. marca 2020 pre šírenie ochorenia COVID-19. Od 1. júna 2020 ministerstvo povolilo otvorenie všetkých materských škôl a prvého až piateho ročníka základných škôl. Posledný júnový týždeň sa do škôl mohli vrátiť aj stredoškoláci a žiaci druhého stupňa základných škôl. Prechod na dištančnú výučbu podľa správy spôsobil problémy najmä žiakom bez alebo so slabým technickým vybavením. Konštatovala, že do tejto skupiny žiakov patria predovšetkým žiaci z marginalizovaných rómskych komunít. Medzi nich patrili aj žiaci zo základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ktorí mali z dôvodu pandemických opatrení výrazne sťažené podmienky na vzdelávanie sa.

Na Slovensku má možnosť sa kontinuálne vzdelávať vo svojom materinskom jazyku iba maďarská menšina. Maďarčinu ako vyučovací jazyk má 350 materských škôl, 242 základných škôl, 37 stredných škôl a 16 gymnázií. A Univerzita J. Selyeho v Komárne má výučbu primárne v tomto jazyku. Rusínsky jazyk je vyučovacím na troch materských školách a jednej základnej škole. Na Slovensku má ako vyučovací jazyk zastúpenie ukrajinčina, nemčina aj bulharčina. Rómsky a rusínsky jazyk nie sú na žiadnej strednej škole vyučovacím jazykom. Navyše výučba v rómskeho jazyka je zatiaľ možná iba v Súkromnom gymnáziu Zefyrína J. Mallu v Kremnici ako povinne voliteľný predmet.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Július Jakab