Ministerka Lubyová predstavila Národný program rozvoja vzdelávania a výchovy

Ministerka školstva Martina Lubyová. Foto: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA 25. mája (WebNoviny.sk) – Ministerka školstva Martina Lubyová predstavila východiská Národného program rozvoja vzdelávania a výchovy. Založený je na dvoch druhoch východísk, a to na kvalitatívnom a kvantitatívnom.

„Medzi kvalitatívne východiská patrí napríklad zlepšenie postavenia učiteľa ako centrálneho prvku reformy. Do kvantitatívnych východísk zaraďujeme budúci demografický vývoj Slovenska, prognózu vývoja obyvateľstva podľa vekových skupín či odhad finančných nákladov a dopadov reformy,“ povedala počas piatkovej tlačovej konferencie Lubyová.

Problémy slovenského školstva

Slovenské školstvo trápia najviac tri indikátory, a to zlé výsledky 15-ročných žiakov v medzinárodných testovaniach, nedostatočné vzdelávanie v rannom detstve a slabá účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní. Cieľom Národného programu rozvoja vzdelávania a výchovy je tieto ukazovatele zlepšiť. Na plnenie akčného plánu spísaného v národnom programe vzdelávania je vyčlenených deväť miliárd eur do roku 2027.

„Treba to vnímať ako desaťročný rozvojový program, nie je to len reforma. Rozpočet rezortu školstva je okolo jeden a pol miliardy eur ročne. Keďže teraz ide o desaťročné obdobie, nie je to až také veľké číslo,“ povedala Lubyová s tým, že pôvodne malo plnenie akčného plánu stáť 12 miliárd eur.

Zníženie sumy spôsobilo lepšie prepočítanie na rezorte školstve. V Národnom programe rozvoja vzdelávania a výchovy je spísaných desať čiastkových cieľov, tri strategické ciele, tri prierezové témy a 150 opatrení. Prierezovými témami sú integrácia a inklúzia marginalizovaných rómskych komunít a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, prepojenie systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce a rozvoj systému ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania.

Strategické ciele

Hlavnými strategickými cieľmi sú dostupnosť, modernizácia a kvalita. „Pod dostupnosťou chápeme rozšírenie dostupnosti kvalitného systému výchovy a vzdelávania pre všetkých prostredníctvom podpory integrácie a inklúzie. Fínsky model vzdelávania, od ktorého si chceme zobrať príklad, sa riadi heslom najlepšia škola je najbližšia škola,“ vysvetlila šéfka rezortu školstva.

Modernizácia sa týka vzdelávacieho obsahu a jeho zladenia s medzinárodnými štandardmi, metód testovania či diagnostiky a prepojenia s potrebami spoločnosti a hospodárskej praxe. Čiastkovými cieľmi programu je dosiahnuť efektívne fungujúce regionálne a vysoké školstvo.

Regionálne školstvo má v budúcnosti napríklad poskytovať kvalitnú výchovu a vzdelávanie, zabezpečovať učiteľom postavenie a ohodnotenie zodpovedajúce mimoriadnemu významu ich práce či poskytovať deťom a žiakom radosť zo získavania vedomostí a ich osobného rastu, ako i základ zdravého životného štýlu.

Päť kritérií pre vysoké školstvo

Efektívne fungujúce vysoké školstvo musí spĺňať päť kritérií – poskytovať vysokoškolské vzdelávanie s kvalitou zodpovedajúcou medzinárodným štandardom, byť dostupné pre všetkých občanov, ktorí oň prejavia záujem a preukážu predpoklady na jeho úspešné absolvovanie, byť stálou súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a európskeho výskumného priestoru, byť významnou súčasťou výskumného potenciálu Slovenska v oblasti základného výskumu a v oblasti aplikovaného výskumu a vývoj a významne prispievať k rozvoju národného hospodárstva, spoločnosti a regiónov Slovenska.

Najrozsiahlejšie pripomienky k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania mal rezort vnútra a ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Opatrenia uvedené v národnom programe vychádzajú z autorského dokumentu Učiace sa Slovensko, Programového vyhlásenia vlády SR a Správy o stave školstva, ktorá bola vypracovaná počas funkčného obdobia ministra školstva Dušana Čaploviča.

Na príprave programu participovali tri pracovné skupiny so zastúpením profesijných a odborných združení. Komplexný program národného programu po zapracovaní pripomienok ministerstiev a profesijných a stavovských organizácií a združení predloží ministerstvo školstva na rokovanie vlády SR pravdepodobne po výjazdovom rokovaní.

Menej zmätkov okolo národného programu

Poslanec NR SR Martin Poliačik by ocenil, keby bolo okolo národného programu menej zmätkov. Všetky zmeny termínov, či už predstavenia samotného programu alebo jeho zaradenie na rokovanie vlády vytvorili priestor na zbytočné špekulácie.

„Oceňujem, že sa nadviazalo na prácu, ktorá bola odvedená na Učiacom sa Slovensku. Potreby dieťaťa, ktoré sú napĺňané cez kvalifikovaných učiteľov sú na prvom mieste. Dôležitá je spokojnosť detí, a aby vedeli, prečo chodia do školy. Fínsky model, ktorý v sebe zahŕňa inkluzívny prvok, nás bude smerovať k tomu, aby sme viac počúvali potreby detí,“ povedal po tlačovej konferencii Martin Poliačik.

K východiskám národného programu vzdelávania sa vyjadrili členovia iniciatívy To dá rozum, ktorí tvrdia, že zmeny vo vzdelávaní, zvlášť zásadnejšieho charakteru, musia byť postavené na podrobných zisteniach z praxe podrobených kvalitnej analýze. Ak to tak nie je, tak sa dá len veľmi ťažko povedať, čo je v systéme vzdelávania potrebné zmeniť.

„S poľutovaním musíme konštatovať, že je to aj prípad ministerkou predstaveného dokumentu. Existuje preto reálna hrozba, že ministerský návrh neprinesie riešenia na reálne problémy, ani neodstráni príčiny problémov, ktoré v školstve máme. V lepšom prípade odstráni iba ich prejavy,“ píše sa v ich stanovisku, ktoré agentúre SITA zaslala Zuzana Hambáleková z PR agentúry Neuropea.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Martin PoliačikMartina Lubyová
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRVysoké školstvo