Novela vysokoškolského zákona má zvýšiť transparentnosť pri obsadzovaní vedúcich funkcií na vysokých školách

Foto: SITA/Branislav Bibel

Novela zákona o vysokých školách, ktorú na svojom stredajšom rokovaní schválila vláda, má zvýšiť transparentnosť pri obsadzovaní funkcií dekana, rektora či člena správnej rady verejnej vysokej školy.

Pomôcť by k tomu mal inštitút verejného vypočutia. Cieľom novely je aj systémová zmena riadenia verejných vysokých škôl, so zámerom jeho modernizácie.

Spružnenie rozhodovacích procesov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce takto spružniť rozhodovacie procesy na úrovni vysokých škôl, ako aj na úrovni fakúlt, najmä zverenie kreovania všetkých orgánov fakulty okrem funkcie dekana do samosprávnej pôsobnosti verejnej vysokej školy. Úprava by mala byť účinná od 1. apríla 2022, vzhľadom na dĺžku trvania legislatívneho procesu so zohľadnením primeranej legisvakančnej doby.

Návrh tiež definuje jednotné minimálne kritériá na obsadenie funkčného miesta docenta a profesora a systémové zrušenie väzby týchto funkčných miest na tituly. Zároveň aj profesionalizuje správnu radu verejnej vysokej školy.

Rozšírenie spôsobov posudzovania projektov

Medzi ďalšie zámery patrí zjednotenie štandardnej dĺžky štúdia študijných programov v dennej forme a externej forme na prvom stupni, druhom stupni a študijných programov spájajúcich prvý stupeň a druhý stupeň. Zavádzajú sa aj výkonnostné zmluvy a oddeľuje sa rozhodnutie o akreditácií habilitačného konania a akreditácií inauguračného konania na dva samostatné druhy akreditácií.

Upravilo sa aj zloženie predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja a otvorenie sa občianskym združeniam pôsobiacim v oblasti výskumu a vývoja. Tiež sa rozšírili spôsoby posudzovania projektov výskumu a vývoja zavedením posudzovania medzinárodnými expertnými panelmi a zavedením využívania rýchleho hodnotenia projektov, ktoré už boli vyhodnotené na inej úrovni.

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
    Firmy a inštitúcie Agentúra na podporu výskumu a vývojaMŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRVláda SR