Novela zákona o školskej samospráve zvýhodní súkromné a cirkevné školy, myslí si Únia miest Slovenska

Povinnosť nosenia rúška sa týka aj špeciálnych základných škôl a žiakov prvých štyroch ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávaním. Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá má meniť aj zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení zvýhodní zriaďovateľov súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení na úkor zariadení zriadených samosprávou. Konštatuje to v tlačovej správe Únia miest Slovenska (ÚMS).

Ako ďalej uvádza, navrhovaná novela síce oficiálne zrovnoprávňuje nárok súkromných a cirkevných škôl na príspevok z podielových daní, žiadnym spôsobom však nelimituje výšku poplatkov, ktoré môžu súkromné a cirkevné zariadenia vyberať. Podľa ÚMS sa tak neférovo zvýši individuálny profit zriaďovateľov na úkor rozpočtu samosprávy.

Návrh porušuje spravodlivú deľbu moci

Návrh podľa ÚMS neprimerane zasahuje do právomocí miestnych orgánov voľne disponovať s vlastnými finančnými prostriedkami.

„Už počas realizácie presunu právomocí v období rokov 2002 až 2005 zasiahla Národná rada SR neprimeraným spôsobom do samosprávnych pôsobností obcí v oblasti predškolskej výchovy tým, že obmedzila právomoc obcí rozhodovať o sieti týchto zariadení a vytvorila osobitné siete pre cirkevné a súkromné zariadenia. To je hlavným dôvodom súčasného napätia a pocitov nespravodlivosti,“ uviedol prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček.

Doplnil, že návrh skupiny poslancov naďalej podporuje porušenie princípov spravodlivej deľby moci.

Financovanie na základe zmluvy

Pri neštátnych zariadeniach je podľa ÚMS na mieste, aby sa na ich dofinancovaní podieľal zriaďovateľ, ale aj rodičia, pretože je na ich rozhodnutí, aké zariadenie budú deti navštevovať. Za neprijateľné považuje únia aj to, aby mestá financovali „deti“ do dovŕšenia 25 roku v základných umeleckých školách.

ÚMS tiež dodáva, že zámer je v rozpore s Európskou chartou miestnej samosprávy. Podľa nej totiž majú mať mestá k dispozícii finančné zdroje úmerné ich kompetenciám, ktoré im ukladá ústava a zákon.

Financovanie súkromných a cirkevných škôl a zariadení sa podľa návrhu koaličných poslancov zmení tak, aby sa odstránilo nerovné postavenie zriaďovateľov týchto škôl v porovnaní so zriaďovateľmi škôl v pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov pri prerozdeľovaní podielových daní.

Hovorí o tom poslanecká novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a novela zákona o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení. Súkromné a cirkevné školy sa budú po novom financovať na základe zmluvy.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Richard Rybníček
Firmy a inštitúcie ÚMS Únia miest Slovenska