Októbrová vedecká cukráreň bude patriť tajomstvám ľudskej reči

Foto: Pixabay.com

Prednášateľom bude vedúci Oddelenia analýzy a syntézy reči na Ústave informatiky Slovenskej akadémie vied Milan Rusko

Októbrová vedecká cukráreň sa bude venovať téme Ako ukradnúť hlas, ako odmerať emócie a iné tajomstvá ľudskej reči. Automatické spracovanie rečového signálu je v súčasnosti široko využívaným zdrojom rôznych informácií.

Automatické rozpoznávanie reči dokáže zapísať do textu, čo človek hovorí. Syntéza reči zas dokáže vytvoriť syntetický hlas na nerozoznanie od vášho. Automatická identifikácia jazyka zistí, v akom jazyku má informačný systém komunikovať či z ktorej časti Slovenska človek pochádza. Z reči sa identifikuje pohlavie človeka, odhadne vek a podľa hlasu sa dá overiť identita rečníka. Hlas nesie aj informáciu, aké človek prežíva emócie alebo či je pod stresom.

Októbrová vedecká cukráreň bude 16. októbra o 9:00 hod v budove CVTI. Prednášateľom bude vedúci Oddelenia analýzy a syntézy reči na Ústave informatiky Slovenskej akadémie vied Milan Rusko.

Jeho vedecká činnosť sa v minulých rokoch zameriavala napríklad na východoeurópske rečové databázy pre tvorbu hlasom ovládaných telefónnych aplikácií či rečové technológie pre moderné telekomunikačné a informačné systémy a služby. Okrem iného sa venuje aj globálnemu bezpečnostnému manažmentu riadenia letovej prevádzky.

V súčasnosti vedie národný projekt Automatické hodnotenie akútneho stresu z reči a je spoluriešiteľom projektu Automatické titulkovanie audiovizuálneho obsahu pre osoby so sluchovým postihnutím.

Diskusia v uvoľnenej atmosfére

Vedecká cukráreň je pravidelné stretnutie študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti oslovuje odborníkov, ktorí jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu.

Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Tak ako v každej cukrárni, aj v tej vedeckej, sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji či koláčoch, svoje zohráva aj mimoškolské prostredie.

Témy vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút – 45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SAV Slovenská akadémia vied