Petržalka zvýšila počet asistentov učiteľov, na ich platy vyčlenila desaťtisíce eur

Foto: ilustračné, Getty Images

Bratislavská mestská časť Petržalka vyčlenila na platy nových asistentov učiteľov celkovo 60 230 eur. Vďaka tomuto kroku mohli prijať 27 nových asistentov učiteľov v desiatich základných školách v pôsobnosti tejto mestskej časti. Cieľom zvýšenia počtu asistentov je aktívne podporovať rozvoj inkluzívneho vzdelávania na petržalských školách. Informovala o tom hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Stúpajúci trend žiakov so ŠVVP

Podiel žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v základných školách je na Slovensku štvrtý najvyšší v Európe, a za posledných desať rokov narástol o viac ako tretinu. Stúpajúci trend žiakov so ŠVVP zaznamenalo aj oddelenie školstva v Petržalke.

Pre školský rok 2019/2020 je do školského kolektívu začlenených 241 žiakov so ŠVVP a nezačlenených je ešte 240 žiakov. Počet asistentov učiteľa v predchádzajúcom školskom roku bol iba 8,5 úväzku pre celú Petržalku.

Potreba chýbajúcich asistentov

Celková potreba na školský rok 2019/2020 bola 27 úväzkov pre asistentov učiteľov na základných školách. Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky zafinancovalo 15 úväzkov, a preto sa mestská časť rozhodla dofinancovať 12 chýbajúcich úväzkov,” uviedla vicestarostka Petržalky Lýdia Ovečková. Vďaka tejto podpore vyhoveli desiatim základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, aby naplnili potrebu chýbajúcich asistentov učiteľov.

Aktivity Petržalky ocenila aj Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodním. „Vysoko oceňujeme aktívny prístup mestskej časti Petržalka, ktorá sa rozhodla riešiť nedostatok asistentov učiteľa z titulu svojich zriaďovateľských kompetencií a neostala ľahostajná k potrebám rodín detí so ŠVVP. Veríme, že spoločné vzdelávanie detí s a bez znevýhodnenia je nielen možné, ale doslova potrebné pre budúcnosť všetkých detí a žiakov, len tak máme možnosť žiť vo vzájomnej akceptácií a jednej inkluzívnej komunite,“ povedala štatutárka organizácie Jana Lowinski.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom