Počet nezaškolených päťročných detí sa podarilo znížiť, do škôlky sa však aj tak nedostanú všetky

Zvýšiť počty detí v materských školách by mala povinná predškolská dochádzka päťročných. Foto: ilustračné, Pixabay.com

V školskom roku 2020/2021 sa rezortu školstva podarilo medziročne znížiť celkový počet nezaškolených päťročných detí z 8 207 na 7 086. Oproti vlaňajšku tak miera ich zaškolenosti stúpla z 85,84 percenta na 87,80 percenta. V reakcii na konštatovanie Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR) to pre agentúru SITA uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

NKÚ SR upozorňuje, že Slovensko je v počte zaškolených detí v predškolskom veku na chvoste Európy. Zatiaľ čo európsky priemer je na úrovni 95 percent, slovenský ukazovateľ návštevnosti materských škôl (MŠ) deťmi od štyroch rokov sa podľa kontrolórov dostáva len mierne nad 80 percent.

Do škôlok sa nedostane päť percent detí

NKÚ SR zároveň dodal, že zvýšiť počty detí v MŠ má pomôcť aj povinná predškolská výchova detí od piateho roku života. Úrad však upozorňuje, že súčasné kapacity v MŠ sú nedostatočné.

„Ak zohľadníme aktuálne voľné kapacity, zazmluvnené kapacity zo štrukturálnych fondov EÚ a tiež ďalšie voľné kapacity podľa schválených žiadostí o zaradenie nových materských škôl do siete školských zariadení, tak v materských školách sa podarilo vybudovať toľko miest, že bez prístupu k predprimárnemu vzdelávaniu v mieste svojho bydliska bude maximálne päť percent päťročných detí, to znamená 2 429 až 3 494 päťročných detí,“ uviedol v tejto súvislosti rezort školstva.

Doplnil, že aj v prípade týchto detí sa však ministerstvo školstva naďalej usiluje pomôcť pri vytvorení priestorov – napríklad v budovách existujúcich základných škôl.

Kontrolóri upozorňujú na riziká

Podľa úradu, výraznejšiemu zlepšeniu situácie nepomáhajú ani účelové financie zo štátneho rozpočtu či európskych fondov. NKÚ SR preto preveril realizáciu projektov zo strany miestnej samosprávy, ktoré súvisia s rozširovaním priestorových kapacít existujúcich predškolských zariadení.

Národní kontrolóri na základe svojich zistení upozorňujú poslancov Národnej rady SR na riziká, ktoré súvisia nielen s existenciou byrokratických prekážok pri čerpaní eurofondov, ale upriamujú pozornosť aj na výrazný nedostatok kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, ktorých by slovenské obce či mestá v novovytvorených triedach boli schopné zamestnať.

Rezort školstva uviedol, že pokiaľ ide o eurofondové projekty, ministerstvo školstva nemôže zo zdrojov štrukturálnych fondov EÚ podporovať priestorové budovanie kapacít materských škôl, tento zámer sa realizuje cez operačné programy Integrovaný regionálny operačný program (IROP) a Operačný program Ľudské zdroje (OPĽZ), prípadne čiastočne z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v kompetencii Ministerstva vnútra SR.

Na pomoc asistentov išli milióny eur

„Ministerstvo školstva však z prostriedkov európskych štrukturálnych fondov, v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pomohlo samospráve pri stabilizácii pracovných miest v materských školách v minulom a tomto roku,“ priblížil rezort školstva s tým, že aj napriek komplikovaným pravidlám čerpania eurofondov získali zriaďovatelia finančnú podporu už v krátkom čase po vypuknutí prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19.

Podľa ministerstva, ku koncu januára 2021 bolo vyplatených 58,8 milióna eur na podporu 24-tisíc pracovných miest v 2700 materských školách.

V súčasnom programovom období 2014-2020 ministerstvo školstva vyčlenilo na pomoc asistentov a inkluzívnych tímov v materských školách, základných školách a stredných školách celkovo 124,8 miliónov eur zo zdrojov EÚ.

Ako ďalej rezort priblížil, eurofondy ministerstvo školstva tiež využíva na skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí budú pôsobiť v materských (aj základných školách). Tiež na podporu vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, či už v národných, ako aj dopytovo orientovaných projektoch.

Financovanie je roztrieštené

Rezort školstva zároveň priblížil, že pokiaľ ide o nedostatok pedagogických zamestnancov, ministerstvo školstva kladie pri plánovaní výkonov v stredných odborných pedagogických školách dôraz na to, aby v programoch pripravujúcich budúcich učiteľov materských škôl bol dostatok miest pre záujemcov o toto štúdium. „Preto sa v stredných odborných školách zvyšuje počet tried pre uchádzačov o štúdium učiteľstva pre materské školy,“ doplnil rezort.

Národní kontrolóri zároveň upozorňujú vládu SR na roztrieštenosť financovania investičných projektov a tiež na rozdielne nastavenie podmienok pre získanie príspevku, ktorý poskytovali až tri ministerstvá. Rezort v tejto súvislosti dodal, že minister školstva Branislav Gröhling (SaS) dlhodobo upozorňuje na nezmyselné rozdelenie kompetencií v oblasti školstva medzi viaceré rezorty.

Ministerstvo školstva v tomto smere realizuje kroky, ktoré by mali viesť k presunu časti kompetencií z ministerstva vnútra na ministerstvo školstva, prípadne presun časti kompetencií samosprávy (v oblasti materských škôl a ŠKD) na ministerstvo školstva.

Predseda NKÚ SR Karol Mitrík adresoval Správu o výsledku kontroly členom parlamentného výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. Úrad v Správe o výsledku kontroly okrem iného upozorňuje, že v prípade neriešenia rizík identifikovaných národnými kontrolórmi bude problém nedostatočných kapacít pre dosiahnutie plnej zaškolenosti päťročných detí a následne umiestňovania aj mladších detí do materských škôl pretrvávať.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Branislav GröhlingKarol Mitrík
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRMV Ministerstvo vnútra SRNKÚ Najvyšší kontrolný úrad