Poplatky v škôlkach v Martine sa nezmenia, rodičia si však priplatia za školské kluby a stravu

Foto: ilustračné, Getty Images

Mesačný rodičovský poplatok za materskú školu v Martine sa od nového roka nakoniec zvyšovať nebude. Radnica pôvodne avizovala stopercentné zvýšenie poplatkov z 15 na 30 eur pre rodičov detí, ktorí nemajú trvalý pobyt v Martine. Ešte pred rokovaním mestského zastupiteľstva však tento návrh nenašiel podporu poslancov. Tí sa nakoniec finančný výpadok rozhodli riešiť navýšením poplatkov v školských kluboch detí, centre voľného času a školských jedálňach pri základných školách. Pri hlasovaní nakoniec návrh VZN získal potrebnú trojpätinovú väčšinu, keď ho z 26 prítomných poslancov podporilo 17.

Kategorizácia podľa trvalého pobytu

Pôvodný návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) upravujúceho finančné príspevky rodičov v oblasti školstva zavádzal kategóriu detí s trvalým pobytom mimo mesta Martin. Radnica chcela využiť ešte jeden rok trvajúcu možnosť zaviesť rozličné príspevky v materských školách pre martinské a mimomartinské deti. Od 1. januára 2021 už takáto kategorizácia možná nebude.

Pôvodne sme navrhovali, aby rodičia s trvalým pobytom mimo Martina platili dvojnásobné príspevky oproti Martinčanom. Pri prerokovaní materiálu v jednotlivých komisiách a následne aj v mestskej rade však došlo k zamietnutiu kategorizácie poplatkov podľa trvalého pobytu. Nakoniec sme pristúpili k dohode, aby sa zvýšili príspevky v kategóriach, kde sa medziročne normatív zo štátu zníži,“ uviedla k návrhu VZN vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu Alena Schimíková.

Navýšenie rodičovských príspevkov

Pre budúci rok by znížené normatívy oproti roku 2019 mali mať kategórie školských klubov detí, centrum voľného času a školské stravovanie v základných školách. „Celkovo medziročne by tieto tri kategórie školských zariadení mali mať o 235-tisíc eur menej ako doteraz. Buď sa nájdu finančné prostriedky v rozpočte mesta na vykrytie tejto straty, alebo pristúpime k navýšeniu rodičovských príspevkov,“ dodala Schimíková.

Poslancom bol tak predložený návrh, aby rodičia za školský klub detí platili mesačne o 5 eur viac, príspevok do centra voľného času sa zvýši o 1,50 eura a mesačné navýšenie na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach pri základných školách bude vyššie o 4 eurá.

Samospráva len hasí problém

V poslaneckom zbore nezavládla k takto predloženého návrhu úplná zhoda. Poslanec Jozef Krištoffy napríklad argumentoval, že mesto bude v roku 2020 v relatívne dobrej finančnej kondícii, keď si plánuje brať úver a použiť aj trojmiliónový rezervný fond, a tak by malo dokázať vykryť avizovaný výpadok 235-tisíc eur. Jeho kolega Michal Uherčík mu však oponoval s tým, že samospráva len hasí problém, ktorý vznikol na štátnej úrovni.

Štát nám tu hodil poleno pod nohy, že zvýšil náklady na prevádzku a znížil normatívy pre školské zariadenia. Je jasné, že to postihne rodičov, ale my ako poslanci sa k tomuto problému musíme postaviť zodpovedne a vyriešiť ho. Poplatky zvyšujú všetky samosprávy na Slovensku, Martin nie je autonómna republika,“ vyhlásil Uherčík.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom