Prešovská univerzita ako prvá na Slovensku spustila výučbu rómskeho jazyka

Pohľad do auly Prešovskej univerzity v Prešove (PU).

Prešovská univerzita (PU) v Prešove je prvou univerzitou na Slovensku, ktorá otvorila študijný program zameraný na rómsky jazyk a literatúru.

Jeho cieľom je pripraviť kvalifikovaných učiteľov a pokryť zvyšujúce sa potreby vzdelávania rómskej národnostnej menšiny. V prvom ročníku začalo štúdium tohto nového odboru v tomto akademickom roku deväť študentov.

Ako v tejto súvislosti pre agentúru SITA uviedol antropológ Ústavu rómskych štúdií (ÚRŠ) PU Alexander Mušinka, študijný odbor vznikol ako prirodzená potreba takéhoto odboru na Slovensku.

„Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším absolútnym aj pomerným zastúpením Rómov v Európe. Podľa údajov Atlasu rómskych komunít ich tu máme zhruba 7,5 percenta z celkovej populácie. Hlavne na východnom Slovensku sú komunity, kde rodným jazykom je rómsky jazyk. Dlhodobo školský systém tlačí na to, aby sa vychovávali aj učitelia rómskeho jazyka a literatúry pre potreby praxe. Ako jediným na Slovensku sa nám minulý rok podarilo akreditovať študijný odbor rómsky jazyk a literatúra ako pedagogický, teda učiteľský odbor v kombinácii s viac ako dvadsiatimi špecializáciami,“ povedal Mušinka o vzniku programu.

Zámer nového odboru

Prešovská univerzita má v oblasti rómskych štúdií niekoľkoročné skúsenosti. Tie vyústili v roku 2011 do vzniku Ústavu rómskych štúdiu, ktorý je súčasťou Centra jazykov a kultúr národnostných menšín PU. Ústav sa orientoval predovšetkým na vedecko-výskumnú činnosť, pričom pedagogická činnosť tvorila doteraz iba doplnkovú časť jeho aktivít.

„Vzhľadom na tradíciu národnostného školstva na našej univerzite sme sa rozhodli pripraviť a predložiť na akreditáciu študijný odbor pedagogického zamerania rómsky jazyk a literatúru v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov. Aktuálne v tomto smere už poskytujeme vzdelávanie pre maďarskú, rusínsku a ukrajinskú národnostnú menšinu,“ ozrejmil rektor PU Peter Kónya.

Zámerom nového odboru je podporiť rómske národnostné školstvo a pripraviť učiteľov, ktorí by boli schopní kvalifikovane vyučovať rómsky jazyk na základných a stredných školách na Slovensku.

„Chceli by sme následne otvoriť doplnkové štúdium pre absolventov učiteľského smeru, ktorý by si chceli doplniť špecializáciu. Našim plánom je potom rozšíriť kombinácie aj pre elementárnu pedagogiku, to znamená pre 1.-4. ročník. To je ďalšia veľká skupina učiteľov, ktorá by našla uplatnenie v nultých, či prvých ročníkoch škôl v obciach s veľkým zastúpením detí z rómskeho prostredia, ktorých rodným jazykom je práve rómština,“ dodal Mušinka.

Štyria pedagógovia

Výučbu programu zabezpečujú štyria pedagógovia. Do prvého ročníka nového študijného odboru nastúpilo deväť študentov prakticky z celého Slovenska.

„Najvzdialenejší študent je z Prievidze, ten najbližší priamo z Prešova. Keďže musia mať maturitu, tak sú to absolventi buď súkromných škôl, kde sa učí rómsky jazyk, alebo bežných vzdelávacích inštitúcií ako sú gymnáziá či ďalšie školy,“ prezradil Mušinka o študentoch.

Dodal, že dominujú Rómovia, ale štúdium absolvuje aj jeden nerómsky študent, ktorý o tento odbor prejavil záujem.

„Do budúcna môže tento pomer byť vyrovnaný. Som presvedčený, že pre učiteľa z východného Slovenska, ktorý chce ostať v tomto odbore, je rómsky jazyk a literatúra jedna z jazykových špecializácií, ktorá má budúcnosť a uplatnenie,“ dodal antropológ ÚRŠ PU.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Alexander Mušinka
Firmy a inštitúcie Prešovská univerzita v Prešove