Prešovský kraj investuje do stredných škôl tri milióny eur, chce zvýšiť ich kvalitu

Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Viac ako tri milióny eur investuje v tomto roku Prešovský samosprávny kraj (PSK) na dovybavenie škôl v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Financie sú do konca roka určené na rekonštrukcie elektroinštalácií, striech, kotolní, telocviční a stavebné úpravy stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ako aj ich materiálno-technické vybavenie.

Tohtoročné investičné akcie sa týkajú 43 župných škôl v dvanástich okresoch kraja.

Zateplená telocvičňa či rekonštrukcia rozvodov

Ako konkretizovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK, v okrese Prešov sa prostriedky z rozpočtu kraja preinvestujú do 11 škôl. Ide o 20 investičných zámerov za viac ako 580-tisíc eur. Osem z nich už je ukončených. V Strednej odbornej škole (SOŠ) podnikania sa zateplila telocvičňa a zrealizovala sa rekonštrukcia dátových rozvodov, Gymnázium Jána Raymana Prešov má novú tieniacu techniku a jeho jedáleň sa zariadila novým gastrozariadením.

Na SOŠ technickej pribudol energetický certifikát, traktorová kosačka a CNC fréza, SOŠ dopravnej kamerový systém. V Strednej priemyselnej škole (SPŠ) strojníckej sa dovybavil študijný odbor mechatronika. Do konca roka by sa mala zrealizovať prístavba požiarnych schodísk v Strednej zdravotníckej škole či modernizácia servera v SOŠ technickej a materiálne dovybavenie ďalších škôl okresu.

Desať investičných zámerov v okrese Humenné

V okrese Humenné je na tento rok naplánovaných desať investičných zámerov v šiestich školách v plánovanom náklade spolu takmer 260-tisíc eur. „Časť z nich je vo finále. Výrazné financie sa preinvestovali na Gymnáziu armádneho gen. L. Svobodu, a to vyše 132- tisíc. Ukončená je tu I. aj II. etapa rekonštrukcie strechy a v pláne výmena termostatických ventilov. V SOŠ obchodu a služieb by sa mala realizovať výmena kotlov, v Strednej zdravotníckej škole odvodnenie terasy,“ konkretizovala Heilová.

Osem projektov v piatich župných stredných školách v objeme viac ako 230-tisíc eur je plánovaných v okrese Bardejov. Spojená škola J. Henischa už má novú didaktickú linku pre mechatroniku a automatizáciu, pričom pribudnúť by tu mala aj nová CNC fréza. V SPŠ technickej sa zrealizovali ďalšie práce na bezbariérovom vstupe do budovy a úprava jeho vchodu, pričom aktuálne je v pláne schodolez vrátane úpravy schodiska. „Pripravovať sa bude projektová dokumentácia pre výstavbu dielní v SOŠ polytechnickej a dovybavenie dielní praktického vyučovania čaká SOŠ hotelierstva a služieb J. Andraščíka,“ dodala Heilová.

Cieľom sú kvalitné školy

V SOŠ elektrotechnickej Stropkov sa ukončila rekonštrukcia troch dielní výpočtovej techniky, v tomto roku by do miestneho gymnázia mal pribudnúť nový softvér s vybavením. Investície sa vyčlenili aj pre Spojenú školu Sabinov a Gymnázium Lipany, kde sa okrem iného vyreguloval vykurovací systém. Vranovskú SOŠ drevársku čaká rekonštrukcia strechy, dielní a skladu. V SOŠ v Snine sa dovybaví jedáleň, v sninskom SPŠ vznikne regionálne centrum vzdelávania. V Škole umeleckého priemyslu vo Svidníku je v pláne realizácia rekonštrukcia kotolne.

Približne 1,2 milióna eur preinvestuje kraj z vlastných zdrojov v oblasti školstva pod Tatrami a na Spiši. Celkovo má PSK od nového školského roka v zriaďovateľskej pôsobnosti 68 stredných škôl. „Som rád, že v rozbehnutom trende skvalitňovania a zatraktívňovania našich školských objektov a ich interiérových priestorov z vlastných zdrojov pokračujeme aj v tomto roku. A to i napriek neustále pretrvávajúcej kríze spojenej s pandémiou koronavírusu. Mnohé školy majú zároveň rozbehnuté projekty z programov IROP a Interreg a napredujú tiež v iniciatíve Catching-up Regions, čo je výbornou vizitkou ich manažérskych schopností, ale aj zanietenia urobiť pre svoju školu maximum. Cieľom nás všetkých je mať v našom kraji kvalitné školy, ktoré budú produkovať kvalitných absolventov uplatniteľných na našom pracovnom trhu,“ uviedol v tejto súvislosti predseda PSK Milan Majerský.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Lea HeilováMilan Majerský
Firmy a inštitúcie PSK Prešovský samosprávny kraj (VÚC)