Prešovský kraj obnoví gymnázium v Kežmarku, plánuje aj výstavbu školy umeleckého priemyslu

Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Takmer šesť miliónov eur by malo ísť na revitalizáciu Gymnázia Pavla Országa Hviezdoslava v Kežmarku, v rámci ktorej plánujú aj výstavbu Školy umeleckého priemyslu. Ide o súčasť zámeru Prešovského samosprávneho kraja optimalizovať stredné školy v meste. „Školy sa nachádzajú v priestoroch, ktoré sú v havarijnom stave a je nutná ich rekonštrukcia. Výstavbou školy umeleckého priemyslu v prepojení s gymnáziom vybudujeme jeden areál, ktorý bude možné efektívnejšie prevádzkovať,“ uvádza sa v informačnej správe, ktorú dnes predložil vedúci odboru majetku a investícií PSK Vladimír Grešš na zasadnutie zastupiteľstva kraja.

Mali sa sťahovať do bývalých kasární

Pri obnove a prestavbe gymnázia sa predbežne počíta so sumou 1,75 mil. eur s DPH, v prípade prístavby Školy umeleckého priemyslu a multifunkčného priestoru pôjde o výšku 3,2 mil. eur s DPH. Ďalšie financie si vyžiadajú ostatné s tým spojené práce, ako rekonštrukcia kanalizácie či vodovodnej prípojky a podobne, 195-tisíc eur by malo ísť na komunikácie, spevnené plochy a dopravné značenie.

Spracovaná štúdia je odsúhlasená krajským pamiatkovým úradom, stavebnou komisiou mesta Kežmarok. Na dolaďovaní technických a priestorových detailov stále pracujeme,“ uvádza sa ďalej v materiáloch. S výstavbou by sa podľa Grešša mohlo začať o dva roky, s kolaudáciou sa zatiaľ počíta v roku 2022.

Pôvodne sa malo gymnázium spolu so Strednou umeleckou školou presťahovať do kampusu, ktorý mal v areáli bývalých kasární v Kežmarku vybudovať kraj, v júli však od zámeru napokon ustúpil. Investičný vstup do objektu bývalých kasární označil za najmenej hospodárne riešenie. Podľa Grešša sa vďaka projektu novej budovy podarí vytvoriť spoločné priestory, ktoré doteraz gymnáziu chýbali, a to na ploche asi 600 metrov štvorcových na prízemí.

Na poschodí by mali vzniknúť priestory pre Školu umeleckého priemyslu, teda ateliéry a triedy. Postaviť by sa mala aj nová telocvičňa s menšími rozmermi. V novej budove by tiež mali byť priestory aj pre výdajné miesto na stravu, ale aj konferenčné priestory, ktoré by mohli byť využívané aj externe. Objekt bude bezbariérový, vybavený výťahom.

Rokovania s evanjelickou cirkvou

Keďže budova, v ktorej sídli gymnázium, nepatrí kraju, ale evanjelickej cirkvi, PSK s ňou rokuje o memorande a nastavujú tiež podmienky nájomnej zmluvy na 50 rokov. Počas nich bude výhradným správcom areálu práve PSK. Podľa jeho predsedu Milana Majerského sa v rámci projektu a dohode s vlastníkom zníži aj výška nájomného o polovicu.

Namiesto doterajších 49-tisíc eur za nájom sa dospelo k sume 25-tisíc eur, bez uplatnenia nároku na prefinancovanie zbúranej telocvične, ktorá bola v ich majetku,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský. Podľa jeho slov ide s cirkvou o akceptovateľnú dohodu a výhodnú pre miestnych žiakov. Nová budova bude vo vlastníctve PSK.

Hoci zámer poslanci podporili, nie všetci sa s nim úplne stotožnili. Poslanec Marek Hrabčák poznamenal, že niektoré školy v kraji museli zaniknúť pre to, že bolo potrebné dofinancovať ich prevádzku a zaujímalo ho, či takto štedro bude kraj podporovať aj ďalšie okresy. Projekt obnovy sa mu síce páčil, no náklady podľa jeho slov neúmerne zasiahnu rozpočet kraja.

Otázka nájmu

Kežmarský primátor Ján Ferenčák dnes opäť pripomenul, že situácia v strednom školstve v meste a okrese je vážna už niekoľko rokov. Do budov sa podľa jeho slov neinvestovalo viac ako 20 rokov, pretože neboli v majetku PSK. „Toto je riešenie, ktoré je po dvoch rokoch konkrétne na stole, preto ho vítam,“ povedal.

Potrebné je však podľa neho vyriešiť aj otázku nájmu, aby neostal na ťarchu školám, ktoré ho musia hradiť z vlastných zdrojov, a nedostávali sa tak do existenčných problémov. Rovnako zdôraznil potrebu pripraviť aj ďalšiu dizajnovú a architektonickú štúdiu, aby budova zapadla do areálu. „Táto štúdia je na 350 žiakov, reálne dnes obe školy navštevuje 380 žiakov,“ upozornil Ferenčák.

Ako vyplýva z materiálov, ďalším krokom v rámci plánov obnovy gymnázia bude odsúhlasenie komplexného investičného zámeru, ten bude obsahovať aj definitívnu verziu architektonickej štúdie, ale aj návrh zdrojov finančného krytia či časový harmonogram projektu. Mesto čaká ešte spomínané uzavretie zmluvy s ECAV a verejné obstarávanie na realizačnú projektovú dokumentáciu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie PSK Prešovský samosprávny kraj (VÚC)