Prijímačky na stredné školy prebehnú v riadnych termínoch, riaditelia rozhodnutie ministerstva vítajú

Foto: Ilustračné foto SITA/Tomáš Benedikovič

Prijímacie skúšky na stredné školy sa budú v tomto školskom roku konať v riadnych termínoch. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Rezort doplnil, že forma konania skúšok závisí od vývoja epidemickej situácie.

Prijímacie testy by sa mali konať od 3. do 14. mája. V zmysle rozhodnutí ministra školstva zo 4. a 26. januára stredné školy stanovili a zverejnili do 26. februára podmienky prijatia na štúdium na strednej škole. Ministerstvo 23. februára vydalo aj Usmernenie pre výchovných poradcov základných škôl, riaditeľov stredných škôl a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021, v ktorom je podrobnejšie vysvetlený proces zberu a odosielania prihlášok.

Záujemcovia vedia nájsť podmienky na webových sídlach škôl a na webovej stránke Školského výpočtového strediska Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR sa k uskutočneniu prijímacích skúšok prikláňa, keďže ich považuje za objektivizujúci nástroj.

Maximom sú štyri prihlášky

„Tento školský rok si môže každý žiak, respektíve jeho zákonný zástupca, podať dve prihlášky na talentový odbor a dve prihlášky na netalentový odbor,“ ozrejmila generálna riaditeľka sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Viera Babišová.

Následne základné školy spracujú prihlášky svojich žiakov do 8. apríla a zašlú ich riaditeľom stredných škôl do 16. apríla. Školy boli o termínoch a postupoch informované. Babišová zákonných zástupcov upozornila, aby pri vypisovaní prihlášok na vzdelávanie nezabudli, že každá škola má aj odbor vzdelávania. Ten je totiž nutné vypísať.

Zároveň doplnila, že každá škola má vypísaný termín prijímacieho konania, a teda zákonný zástupca rozhodne, či dieťa pôjde na prvý alebo druhý termín prijímacej skúšky. O prijatí prihlášky dostane potvrdenie a v prípade študijných odborov, na ktorých sa budú konať prijímacie skúšky obdrží zákonný zástupca informáciu o ich konaní.

Zohľadnia pandemické opatrenia

Riaditeľ Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR Pavel Sadloň uviedol, že ak to epidemická situácia dovolí, nie je dôvod na spochybňovanie konania prijímacích skúšok.

Podľa neho sú prijímačky objektivizujúcim nástrojom na prijímanie žiakov na strednú školu a zohľadňujú dosiahnuté výsledky na základnej škole, schopnosti a zručnosti žiakov, ako i výsledky vybraných súťaží a olympiád. „Sme pripravení organizovať prijímacie skúšky aj pri zohľadnení nariadených aktuálnych opatrení,“ konštatoval.

Ministerstvo pripomenulo, že zrušilo povinnosť vypĺňania potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa, aby odbremenilo zdravotníkov. Výnimkou sú však tie odbory, na ktorých sú tieto potvrdenia nevyhnutné. Ich zoznam je na webovej stránke rezortu školstva. Táto povinnosť naďalej platí aj pre zákonných zástupcov žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR