Rómski rodičia sa osobne nechodia informovať o zápisoch do škôlky, rozhodujú sa aj podľa susedov

Foto: ilustračné, SITA/Jakub Julény

Rómski rodičia nemajú často dostatok informácií o materskej škole, nevedia o termínoch zápisu do škôlok a ani sa osobne o zápise informovať nechodia. Niektorým zase chýbajú informácie o poplatkoch za „školné“ aj informácie, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť ich rozhodnutie o zápise dieťaťa.

Napríklad, že rodine v hmotnej núdzi môžu byť odpustené poplatky za pobyt v materskej škole, rodiny s príjmom pod hranicou životného minima majú nárok na dotácie na stravu pre deti a predškoláci na dotácie na školské pomôcky.

Zdrojom informácií sú terénni pracovníci

Zistil to Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), ktorý počas augusta až novembra 2019 uskutočnili terénny zber dát pre svoju štúdiu o predprimárnom vzdelávaní detí zo znevýhodneného prostredia.

„Ako dokazuje aj sekundárna literatúra, zdrojom informácií sú v rómskych komunitách zväčša terénni pracovníci, avšak v lokalitách, kde sa nerealizujú projekty zamerané na rómsku inklúziu, ich činnosť nemá kto nahradiť,“ uvádza SGI vo svojom policy brief Predprimárne vzdelávanie detí zo znevýhodneného prostredia: Problémy zavedenia povinnej škôlky očami samospráv.

Na základe prieskumu SGI tiež zistil, že mnohí rodičia robia rozhodnutia o zápise svojho dieťaťa do materskej školy v závislosti na iných rodičoch z komunity, ktorí majú deti v predškolskom veku.

„Podľa vyjadrení samosprávnych aktérov dochádza k situáciám, že keď dieťa matky z rómskej komunity vynechá dochádzku do materskej školy, vynechá ju aj dieťa jej blízkej kamarátky,“ uvádza inštitút. Praxou tiež podľa neho je, že dieťa do materskej školy nezapíšu, ak ho vedenie škôlky odmietne dať do inej triedy, kde je tiež Róm.

Na starosti majú veľké množstvo agendy

Okrem odborného personálu v škôlkach chýba odborný personál aj priamo na obecných a mestských úradoch. Podľa vyjadrení respondentov zo samospráv pre SGI, je počet pracovníkov na oddelení školstva nízky a majú na starosti veľké množstvo agendy.

„Spolu s nedostatočnou podporou vzdelávania týchto pracovníkov je z ich pohľadu osobitne zložité podrobne sa venovať zlepšovaniu kvality vzdelávania,“ uvádza inštitút.

Podľa SGI by malo byť vo väčšom záujme samospráv posilňovať informovanosť rómskych rodičov o fungovaní materskej školy, právach detí a rodičov vo vzdelávaní, ich očakávaných povinnostiach a kompetenciách.

Zvýšenie povedomia v oblasti predprimárneho vzdelávania môže totiž podľa inštitútu viesť k aktívnejšiemu zapájaniu sa rómskych rodičov do diania v škôlkach a k vyššej miere účasti rómskych detí na vzdelávaní.

„Zlepšenie informovanosti je nutné aj voči rodičom z takzvanej väčšinovej spoločnosti s cieľom odbúravať predsudky, budovať spoluprácu medzi rodinami naprieč komunitami aj za účelom prevencie odlivu detí z ‚väčšinových‘ rodín,“ uzatvára SGI.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom