Rozdeľovanie normatívov na školách sa zmení, cieľom je kvalitnejšie prideľovanie financií

Rozdeľovanie normatívnych finančných prostriedkov pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení na osobné a prevádzkové náklady by sa mali upraviť od budúceho roka. Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Rozdeľovanie normatívnych finančných prostriedkov pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení na osobné a prevádzkové náklady by sa malo upraviť od budúceho roka. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR ustanovujúce podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.

Vláda ho schválila na stredajšom rokovaní. Nariadenie reaguje na zmeny vyplývajúce z navrhovanej novely školského zákona a zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. V súčasnosti sú totiž finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia rozpočtované v dvoch rozpočtových kapitolách, a to Ministerstva vnútra SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Od 1. januára 2022 budú finančné prostriedky rozpočtované len v rozpočtovej kapitole rezortu školstva. Aj ďalšie úpravy majú byť účinné od januára 2022 vzhľadom na začiatok rozpočtového roka.

Viac pre reedukačné centrá

Prekladateľ nariadenia, ministerstvo školstva, v dôvodovej správe priblížilo, že cieľom je skvalitnenie prideľovania normatívnych finančných príspevkov zriaďovateľom škôl a školských zariadení určených na osobné a prevádzkové náklady. Napríklad do výpočtu garantovaného minima sa budú zohľadňovať žiaci, ktorí sa vzdelávajú dennou formou štúdia.

Ďalej v nadväznosti na nový pojem „účastník výchovy a vzdelávania“ sa navrhlo, aby normatív na neho bol desať percent normatívu na žiaka v dennej forme štúdia. V prípade žiaka, ktorý je zároveň v reedukačnom centre, sa pri určovaní na stravovanie má započítavať koeficient 4,4.

„Úprava má vykryť zvýšené náklady na stravovanie v reedukačných centrách, ktoré majú nepretržitú celoročnú prevádzku (soboty, nedele, sviatky),“ vysvetlilo ministerstvo.

Priemerný denný počet detí

Úprava nastala aj pri normatívnom financovaní pre špeciálne výchovné zaradenia, ako je diagnostické centrum, reedukačné centrum a liečebno-výchovné sanatórium. Táto zmena reflektuje na potrebu praxe. Pri výpočte objemu finančných prostriedkov sa má vychádzať z kapacitných možností zariadenia.

„Pri výpočte objemu finančných prostriedkov sa v súčasnosti pre tieto zariadenia vychádza z priemerného denného počtu detí v školskom zariadení, ktorý v priebehu roka kolíše. Výrazne sa to prejavilo najmä počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a tieto zariadenia museli byť dofinancované,“ objasnil rezort školstva.

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
    Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRMV Ministerstvo vnútra SR