Školy sa môžu uchádzať o príspevok na podporu zdravia a bezpečnosti

Foto: Pixabay.com

Žiadosti je možné podávať do piatka 26. apríla

Školy majú možnosť podávať žiadosti o financovanie svojich rozvojových projektov na podporu zdravia a bezpečnosti. Ministerstvo školstva vyčlenilo v roku 2019 na tento účel zo svojho rozpočtu 35-tisíc eur. Uzávierka prijímania žiadostí je v piatok 26. apríla. Uvádza sa to v tlačovej správe odboru komunikácie rezortu školstva.

Základné a stredné školy môžu tieto prostriedky využiť napríklad na formovanie vzťahu žiakov k zdravému životnému štýlu, ochranu duševného zdravia žiakov, odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov či na prevenciu rizikového správania, ako sú násilie, šikanovanie, záškoláctvo, delikvencia alebo drogové závislosti.

Žiadosť predkladá zriaďovateľ 

Žiadosť predkladá zriaďovateľ školy prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja. Ten následne doručí žiadosti sekcii národnostného a inkluzívneho vzdelávania ministerstva školstva do 10. mája. Podrobné informácie k výzve sú zverejnené na stránke rezortu školstva http://www.minedu.sk/zdravie-a-bezpecnost-v-skolach-2019/.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR