Školy si môžu vybrať vlastné učebnice, ministerstvo im poskytlo státisíce eur

Foto: ilustračné, thinkstocks

Ministerstvo školstva poskytlo školám okrem zabezpečenia reedície učebníc príspevok na nákup učebníc Prvouky pre 2. ročník základných škôl a cudzích jazykov pre 3. až 5. ročník základných škôl vo výške takmer 2 milióny eur. Pre agentúru SITA to uviedol tlačový odbor rezortu školstva.

Príprava na povolanie

Reagoval tak na otázku, ako ministerstvo vyriešilo nedávno zrušený tender na nákup učebníc Prvouky. Tender zrušil Úrad pre verejné obstarávanie po námietke neúspešného účastníka súťaže. Na otázku, či bude vypísaná nová súťaž, ministerstvo neodpovedalo.

„Za príspevok si školy môžu nakupovať podľa vlastného výberu učebnice s platnou schvaľovacou a odporúčacou doložkou, ktoré najviac vyhovujú plneniu školskému vzdelávaciemu programu danej školy,“ informuje ministerstvo. Informácie k príspevku na učebnice sú verejne dostupné na webovej stránke ministerstva školstva.

Rezort tiež pripomína, že v rozpočtovej kapitole Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa od 1. januára 2015 rozpočtujú aj finančné prostriedky na poskytnutie príspevku školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na nákup schválených učebníc, učebných textov, pracovných zošitov a odporúčaných učebníc.

Pilotná súťaž

Ministerstvo môže podľa zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov prideliť v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi školy príspevok na učebnice uvedené v registri schválených učebníc, učebných textov, pracovných zošitov a odporúčaných učebníc.

Príspevok na učebnice pridelia škole podľa počtu žiakov jednotlivých ročníkov školy podľa stavu k 15. septembru školského roka, a tiež podľa výšky príspevku na učebnice na žiaka príslušného ročníka a druhu školy určeného a zverejneného ministerstvom na svojom webovom sídle v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov ministerstva.

Zrušený tender sa týkal učebníc Prvouky. Verejné obstarávanie na učebnicu Prvouka 2 vyhlásil rezort v apríli. „Touto pilotnou súťažou rezort školstva sledoval naplnenie cieľa Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, konkrétne umožnenie výberu z viacerých druhov učebníc a postupné uvoľnenie trhu s učebnicami,“ uviedlo ministerstvo. Učebnicové vydavateľstvo AITEC, ktoré je teraz dodávateľom učebnice Prvouka 2, namietlo v súťaži osem bodov.

Ministerstvu dala za pravdu

V prvom stupni rozhodnutia o námietke dal Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) za pravdu ministerstvu v plnom rozsahu. Na základe odvolania AITEC však Rada ÚVO zmenila rozhodnutie úradu a dala ministerstvu za pravdu iba v siedmich z ôsmich bodov.

V bode, v ktorom Rada nedala ministerstvu za pravdu, sa ministerstvo s rozhodnutím Rady nestotožnilo. Rozhodnutie Rady bolo podľa názoru ministerstva odôvodnené kritériami, ktoré nespadajú do kompetencie Rady.

Šéfka rezortu školstva Martina Lubyová (nom. SNS) trvá na tom, že ministerstvo otvára trh s učebnicami, niektorí poslanci opozície a Slovenská komora učiteľov upozorňujú, že si otvorený trh predstavujú inak ako ministerstvo.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR