Slovenské školstvo má podľa OECD najväčšie rezervy vo vzájomnej spolupráci učiteľov

Foto: ilustračné, Getty Images

Slovensko má podľa OECD najväčšie rezervy vo vzájomnej spolupráci učiteľov.

Ako agentúru SITA informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva, vytvoriť priestor pre učiteľov na spoločné odovzdávanie si skúseností a vedomostí v rámci širšej učiteľskej komunity, je základným predpokladom na vybudovanie kvalitného vzdelávacieho procesu.

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

Táto myšlienka je hlavným posolstvom trojdňovej medzinárodnej konferencie Európsky učiteľ 21. storočia, ktorá sa začala v utorok v Bratislave za účasti ministerky školstva Martiny Lubyovej a riaditeľa odboru pre vzdelávanie a osobitného poradcu generálneho tajomníka pre vzdelávaciu politiku OECD Andreasa Schleichera.

Vo vzdelávacom procese sú kľúčovým faktorom učitelia. Cieľom súčasnej vlády je preto nastaviť vzdelávací systém tak, aby bol pre nich relevantný a priniesol inovácie, ktoré budú môcť využiť v praxi,“ vysvetlila v stanovisku ministerka školstva. Východiskom na realizáciu toho cieľa je podľa nej strategický dokument na desať rokov s názvom Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania a taktiež nedávno schválený zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Učiteľ má byť motivujúce povolanie

Veľkou výzvou však pre nás ešte zostáva urobiť z učiteľského povolania intelektuálne motivujúce povolanie, aby každý jeden učiteľ mal pocit osobného prínosu pre našu spoločnosť. Z prieskumu TALIS, zameranom na učiteľov a školy, totiž vyplýva, že nízky spoločenský status demotivuje mnohých učiteľov pre výkon tohto povolania. Toto sa budeme snažiť zmeniť,“ konštatovala Lubyová.

Spolu so zástupcom OECD sa ministerka školstva zhodla na tom, že Slovensko má pomerne nízky priemerný počet žiakov v triede. Podľa Schleichera je preto potrebné venovať čas mimo vyučovania aj na iné aktivity ako učenie, predovšetkým na sebavzdelávanie, získavanie inovatívnych praktík vo vzdelávaní a výmenu informácií medzi učiteľmi. Schleicher zároveň zdôrazňuje, že inšpiráciou pre skvalitnenie nášho vzdelávacieho systému môže byť Singapur, kde je povolanie učiteľa postavené na spolupráci, a to nielen medzi učiteľmi navzájom, ale aj medzi politikmi a spoločnosťou.

Podpora dobrých nápadov

Z európskych krajín za príklad uvádza Fínsko, kde vyzdvihuje prácu učiteľa so žiakmi v malých skupinách. „Oceňujem však, a v tomto smere môžete byť príkladom pre ostatné krajiny, že vaša vláda je nastavená správnym smerom, čo sa týka investícií do učiteľov. Je potrebné, aby štát podporoval najlepších učiteľov prostredníctvom kariérneho postupu a podporoval školy v presadzovaní dobrých nápadov,“ priblížil Schleicher.

Konferenciu Európsky učiteľ 21. storočia organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spoločne s Metodicko-pedagogickým centrom (MPC) a OECD. Konferencia sa zameriava na zlepšenie dostupnosti, kvality a modernizácie systému vyučovania a vystúpia na nej mnohí zahraniční delegáti. Zaoberať sa budú témami ako využívanie technológií a sociálnych médií v triede, spätná väzba či zmeny hodnotenia na podporu zručností 21. storočia. Výstupy z konferencie budú zároveň slúžiť MPC na prípravu vzdelávacích aktivít pre učiteľov zameraných na inovačné vzdelávanie. Podujatie potrvá do štvrtka 4. júla.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Martina Lubyová