Státisícovú rekonštrukciu školy vo Svite sprevádzajú komplikácie, ocitla sa v havarijnej situácii

Rekonštrukciu Strednej odbornej školy polytechnickej Jana Antonína Baťu vo Svite za 1,4 milióna eur s DPH sprevádzajú viaceré komplikácie, tie sa týkajú najmä prác na streche. Po tom, ako ju začiatkom októbra po štvrtýkrát zatopilo, ocitla sa v havarijnej situácii.

Voda poškodila chemické laboratória, zatiekli tam stropy v učebniach a miestnostiach, zaplavilo podlahy a elektroinštaláciu. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, pod ktorý škola spadá, a ktorý je obstarávateľom prác, hovorí v tejto súvislosti o viacerých pochybeniach zhotoviteľa.

Ten tvrdí, že na danom stave nenesie zodpovednosť, poukázal aj na nesúlad projektovej dokumentácie so skutočným stavom na stavenisku.

Pochybenia zhotoviteľa

Cieľom rekonštrukcie školy vo Svite je zníženie energetickej náročnosti budovy, súčasťou prác je aj rekonštrukcia strechy. Práve počas nich došlo podľa PSK k viacerými pochybeniam zhotoviteľa.

Firma Euro Štukonz, a.s., ktorá vyhrala verejné obstarávanie, nedostatočne zakryla strechu školy, čím spôsobila zatopenie tretieho podlažia,“ uviedla pre agentúru SITA Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie PSK, podľa ktorej išlo celkovo o štvrté zatopenie.

Rovnako dodala, že napriek výzvam Úradu Prešovského samosprávneho kraja (ÚPSK) nedošlo zo strany firmy doteraz k dostatočnej náprave, čím sa škody na majetku kraja ešte navyšujú.

Neodborným prístupom firmy došlo k zatečeniu chemických laboratórií, ktoré sa nachádzajú na najvyššom, treťom podlaží. Takisto došlo k zatečeniu stropov v učebniach a miestnostiach aj na nižších podlažiach, zaplaveniu podláh a elektroinštalácie,“ doplnila.

Strechu museli zbúrať

Spoločnosť Euro Štukonz, a.s., so sídlom v Bratislave má za sebou viacero projektov, v minulosti napríklad rekonštruovala barokový kaštieľ v Stupave, realizovala tiež výstavbu nových budov občianskeho, bytového a priemyselného charakteru.

V stanovisku pre SITA uviedla, že ako zhotoviteľ stavby vo Svite je v prvom rade viazaná nielen odporúčanými technologickými postupmi a záväznými normami, ale aj projektovou dokumentáciou, za ktorú v plnej miere zodpovedá projektant, ten ju pripravoval pre Prešovský samosprávny kraj.

V postavení zhotoviteľa je našou povinnosťou upozorniť objednávateľa na nesúlad projektovej dokumentácie so „skutočným stavom“, teda s reálnym stavom na stavenisku. Po prevzatí staveniska sa zistilo, že nemôžeme postupovať podľa pôvodnej projektovej dokumentácie, ktorá určila, že nová strešná konštrukcia bude osadená na pôvodnú strešnú konštrukciu, pretože by hrozilo statické poškodenie budovy veľkou záťažou,“ priblížila firma s tým, že o uvedenom informovala PSK.

Po dohode objednávateľa a projektanta tak navrhli nové riešenie, pôvodná strešná konštrukcia sa mala zbúrať až na nosnú konštrukciu budovy a následne vybudovať nová strecha. K realizácii prác na streche mohlo podľa spoločnosti prísť až po podpise dodatku k zmluve o dielo, objem prác sa preto niekoľkonásobne zvýšil, a tým sa predĺžil aj čas potrebný na ich realizáciu.

Na uvedené bol objednávateľ upozornený, rovnako ako bol upozornený aj na riziko zatečenia v prípade nepriazne počasia, keďže pôvodný projekt nepočítal s odstránením celej pôvodnej strechy. Strešnú krytinu sme odkrývali po častiach, pričom tieto časti strechy boli zabezpečované plachtami, nakoľko iné zabezpečenie projekt neriešil, teda prijali sme adekvátne opatrenia. Vzhľadom na enormné prívalové dažde, ktoré v tom čase postihli väčšinu územia Slovenska, nebolo možné odkrytú časť strechy lepšie zabezpečiť a prišlo k zatečeniu časti priestorov SOŠ, konkrétne štyroch miestností,“ opísala situáciu spoločnosť, ktorá tvrdí, že na tomto stave nenesie zodpovednosť.

Havarijná situácia

Firma zároveň zdôraznila, že k vzniknutej situácii vo Svite pristupuje s plnou vážnosťou. Posilnila stavebné kapacity, aby sa problémovú časť strechy podarilo zakryť do piatka 18. októbra. Iným spôsobom podľa nej nie je možné zamedziť v prípade nepriaznivého počasia vzniku prípadných ďalších škôd.

Uvedená situácia je riešená prostredníctvom našej poisťovne a v zmysle dohovoru s objednávateľom budú zatečené priestory po ukončení prác na predmetnej časti strechy dané do pôvodného stavu,“ uviedla bratislavská spoločnosť a podotkla, že náročná rekonštrukcia sa realizuje za plnej prevádzky školy.

Riaditeľka školy Eva Nebusová potvrdila problémy so zatopením. Pre havarijnú situáciu mali žiaci od 3. do 7. októbra aj riaditeľské voľno. „VÚC rieši situáciu, zatiaľ sa stavia,“ povedala pre SITA s tým, že bližšie sa k problému vyjadrovať nechce.

Po vzniknutej situácii kraj pripravuje pre školu aj krízový scenár. „Úrad Prešovského samosprávneho kraja spolu s primátorkou mesta Svit Dášou Vojsovičovou vytypoval priestory v rámci mesta, v ktorých by sa vyučovalo. ÚPSK zároveň zvažuje rokovania s inými krajmi, v ktorých by sa mohlo vykonávať praktické vyučovanie v podobných laboratóriách,“ priblížila Heilová, podľa ktorej úrad rieši havarijný stav od prvého zatečenia spolu so školou.

Jeho prioritou bude doviesť firmu Euro Štukonz, a.s., za rokovací stôl, aby sa celá situácia vyriešila čo najskôr k spokojnosti žiakov, rodičov, pedagógov, ale aj samotného kraja,“ uzavrela.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom