Štátna školská inšpekcia pracuje na projekte, plánuje pomáhať školám zlepšiť vzdelávanie a pedagogické riadenie

Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská uviedla v súvislosti s projektom Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy, že Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) má ambíciu pôsobiť ako kritický priateľ škôl.

Dve témy 

Ako priblížil v tlačovej správe Matúš Jarolín z Ústredia ŠŠI – Kancelárie hlavnej školskej inšpektorky, ŠŠI na projekte pracuje od 1. novembra do novembra 2022. Venuje sa v ňom dvom témam potrebným pre posilnenie kvality slovenského školstva – wellbeingu a autoevalvácii škôl.

V projekte ŠŠI implementuje skúsenosti a príklady dobrej praxe projektových partnerov z Českej republiky a Fínska. ŠŠI pomôže Česká školní inspekce (ČŠI) a The Finnish Education Evaluation Centre – FINEEC z Fínska ERASMUS+. Projekt schválila Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu v rámci relevantnej projektovej výzvy.

Kritický priateľ škôl

„ŠŠI má ambíciu pôsobiť ako kritický priateľ škôl. Odpútavame sa od ‚nálepky‘ kontrolóra výchovno-vzdelávacieho procesu a pomáhame školám identifikovať a zlepšiť rôzne aspekty vzdelávania a pedagogického riadenia,“ vysvetlila Štofková Dianovská.

Cieľom projektu je vytvoriť nástroj hodnotenia wellbeingu a jeho vplyvu na výsledky žiakov v základných a stredných školách. Riešiť však plánujú aj oblasť autoevalvácie škôl.

Wellbeing žiaka

Štofková Dianovská poukázala na to, že „wellbeing“ je súčasťou moderných vzdelávacích systémov krajín organizácie The Standing International Conference of Inspectorates (SICI), ktorej je členom aj ŠŠI.

Zároveň chceme wellbeing popularizovať a vytvoriť metodickú podporu wellbeingu pre základné a stredné školy formou webinára a vzdelávacieho materiálu pre učiteľov a riaditeľov škôl.

„Wellbeing žiaka je stav, v ktorom môžeme v podporujúcom a podnetnom prostredí plne rozvíjať jeho fyzický, kognitívny, emocionálny, sociálny a duchovný potenciál a žiť s ostatnými plnohodnotný a spokojný život,“ konštatovala. Dištančná výučba podľa nej ukázala, ako je kľúčové sa zamerať na danú oblasť výchovno-vzdelávacieho procesu.

Kritérium v oblasti riadenia školy

Inšpektorka objasnila, že ŠŠI má dlhodobo zaradené medzi nepovinné hodnotiace kritériá v rámci komplexného hodnotenia škôl i kritérium v oblasti riadenia školy, ktoré reflektuje skutočnosť, či škola realizuje sebahodnotiace procesy.

Oblasť riadenia školy však nie je jedinou oblasťou autoevalvácie, medzi ďalšie oblasti patrí klíma školy a iné. V nadväznosti na cieľ projektu chceme inovovať kritériá autoevalvácie,“ podotkla. V pláne majú popularizovať autoevalváciu formou metodiky a webinára pre riadiacich a pedagogických zamestnancov pilotných základných a stredných škôl.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Alžbeta Štofková DianovskáMatúš Jarolín
Firmy a inštitúcie Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuŠtátna školská inšpekcia