Štátnu správu školstva čaká zmena, finančné toky majú byť efektívnejšie

Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Systém miestnej štátnej správy školstva sa zmení. Z doterajších okresných úradov v sídle kraja sa vyčlenia aktuálne odbory školstva. Regionálne úrady školskej správy budú rovnako ako doteraz v sídle každého kraja.

Duplicity s ministerstvom vnútra

Vyplýva to z novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorú schválila vláda. Ako sa uvádza v dôvodovej správe, právnou úpravou sa osamostatnia doterajšie odbory školstva okresných úradov v sídle kraja na úrady s právnou subjektivitou. Inak sa do doterajšieho fungovania okresných úradov nezasahuje.

Ministerstvo školstva, ktoré novelu predložilo, poukázalo na to, že viaceré administratívne a riadiace činnosti v oblasti regionálneho školstva sú v praxi komplikované pre výskyt duplicít medzi rezortom školstva a ministerstvom vnútra. Ide najmä o zabezpečovanie fungovania škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja, avšak vecne prislúchajú ministerstvu školstva. Týka sa to špeciálnych základných škôl, špeciálnych stredných škôl či špeciálno-výchovných zariadení. Zriaďovateľské pôsobnosti v oblasti škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, praktických škôl, odborných učilíšť, ale aj niektorých iných škôl a školských zariadení, prejdú vďaka novele priamo do rezortu školstva, a to vyčlenením agendy odborov školstva okresných úradov v sídle kraja na úrady v pôsobnosti ministerstva školstva.

Neprehľadné finančné toky

Upravuje sa aj praktická stránka plynulého prechodu pôsobnosti doterajších okresných úradov v sídle kraja na regionálne úrady školskej správy, a to k prelomu rokov 2021 a 2022. Doterajšiu agendu odborov školstva okresných úradov v sídle kraja tak od 1. januára 2022 budú vykonávať regionálne úrady školskej správy prostredníctvom tých istých zamestnancov, techniky, v tých istých priestoroch.

Novelou sa zmení aj doterajší „dvojzložkový“ model financovania regionálneho školstva zo štátneho rozpočtu. Proces financovania tak ostane v gescii len jedného ministerstva. „Návrh súvisí s doterajšou skúsenosťou s neefektívnym fungovaním finančných tokov v rámci súčasného nastavenia na okresných úradoch v sídle kraja, ktoré sú preddavkovými organizáciami ministerstva vnútra. Finančné toky zo štátu na školy a školské zariadenia sú neprehľadné a komplikované, keďže v súčasnosti je financovanie v oblasti školstva predmetom dvoch rozpočtových kapitol, dvoch rezortných informačných systémov, často dvojitej administratívy, čo platí aj pre ,spätný tok´, napríklad pri žiadostiach o úpravy rozpočtu,“ vysvetlil rezort školstva v predloženom materiáli.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR