Stovky škôl naprieč Slovenskom vytvoria svoj vlastný program digitálnej transformácie

Pri využívaní digitálnych technológií vo vyučovaní je potrebná aj sebareflexia škôl. Foto: ilustračné, SITA/Martin Havran

Viac ako 350 základných a stredných škôl si s podporou IT Akadémie vytvorí do konca školského roka Program digitálnej transformácie školy – víziu a akčný plán do roku 2024. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).

Dnes (31. marca, pozn. redakcie) sa totiž končí vzdelávanie v rámci Národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“, do ktorého sa prihlásilo 664 riaditeľov a digitálnych koordinátorov. Tí počas piatich mesiacov absolvovali v šiestich skupinách inovačné vzdelávanie v rozsahu 25 hodín.

„Hlavným cieľom vzdelávania je pripraviť školu na vykonávanie konkrétnych krokov smerujúcich k jej transformácii na školu digitálnej excelencie – digitálnu školu. Obsah vzdelávania sme rozdelili do štyroch modulov – Znaky digitálnej školy, Digitálna škola ako komunita aktérov, Digitálna škola ako aktívne digitálne prostredie, Podpora a koordinácia činnosti učiteľov pri transformácii vzdelávania,“ ozrejmil gestor národného projektu Dušan Šveda.

Nevyhnutná je sebareflexia škôl

Ministerstvo priblížilo, že digitálna škola je charakterizovaná 26 znakmi, ktoré sú roztriedené do štyroch úrovní, a to Ešte sme nezačali, Máme prvé skúsenosti, Nadobúdame istotu a Sme inšpirácia pre iných. Koordinátorka vzdelávania riaditeľov a digitálnych koordinátorov Veronika Hubeňáková doplnila, že na popis digitálnej školy zvolili rubriky z dôvodu, že škola môže byť digitálnou na rôznych úrovniach.

Podotkla, že okrem úrovne, rubriky určujú aj možný spôsob rastu, tiež oceňujú silné stránky školy a poukazujú na oblasti, kde je nutné sa posunúť.

Ministerstvo vysvetlilo, že pre tvorbu vízie a akčného plánu digitálnej transformácie vzdelávania je nevyhnutná aj sebareflexia škôl pri využívaní digitálnych technológií vo vyučovaní. V tomto smere je štandardom v rámci Európskej únie aj online nástroj Selfie, ktorý je zavedený na všetkých školách, ktoré sa aktívne zúčastnili vzdelávania riaditeľov a digitálnych koordinátorov.

Podporné aktivity pokračujú

Cez Klub digitálnych koordinátorov pokračujú pre všetky zúčastnené školy podporné aktivity. Ide o spoločný tím pre všetkých účastníkov vzdelávania, ktorí chcú ďalej využívať podporu IT Akadémie pri digitálnej transformácii vzdelávania na svojej škole. Podpora je zaistená formou webinárov a konzultácií a z hľadiska obsahu je rozdelená do siedmich kanálov.

Tie reprezentujú oblasti a štruktúru znakov digitálnej školy. Ministerstvo školstva zároveň pracuje na rozšírení podpory digitálnej transformácie vzdelávania. Pripravuje napríklad projekty zamerané na zmiernenie dopadov pandémie, na vybavenie škôl digitálnymi technológiami či na financovanie digitálnych koordinátorov.

Na projekte IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie spolupracuje CVTI SR s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Technickou univerzitou v Košiciach či Žilinskou univerzitou v Žiline a ďalšími partnerskými inštitúciami. Projekt čerpá financie z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Dušan Šveda
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR