Študenti Filozofickej a Právnickej fakulty Univerzity Komenského sa budú vzdelávať dištančne

Právnická fakulta UK

Výučba na Filozofickej a Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave bude dištančná. Vedenie fakúlt o tom informovalo svojich študentov prostredníctvom e-mailu. Na právnickej fakulte bude výučba organizovaná online dištančnou formou, čo bude platiť aj pre formu skúšania.

Študenti však budú môcť využiť aj ubytovanie na internátoch, pokiaľ rektor nerozhodne inak.

Na Filozofickej fakulte UK sa začína zimný semester 21. septembra. Prváci bakalárskeho štúdia sa do 9. októbra učia prezenčnou formou a všetci ostatní dištančne. Výnimkou sú tie predmety, ktoré vyžadujú technické zázemie prístupné v budove fakulty. O forme výučby sa dodatočne rozhodne na základe epidemiologickej situácie po 12. októbri.

Na prezenčnej výučbe sa môžu zúčastniť iba študenti a pedagógovia, ktorí nejavia príznaky ochorenia COVID-19, oni ani ich rodinní príslušníci neboli v rizikovej krajine, prípadne boli otestovaní alebo absolvovali izoláciu v trvaní desať dní. Ak bude mať študent zapísaný prezenčne vyučovaný predmet, na ktorom sa nebude môcť zúčastniť, učiteľ by mu mal umožniť buď dištančnú formu, alebo zadať činnosť nahrádzajúcu výučbu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie UK Univerzita Komenského v Bratislave