Trenčín zjednotí poplatok za materské školy, trvalý pobyt už nebude dôvodom na vyššiu sumu

Problém absentujúcej strednej úrovne riadenia je podľa Vargovej najviac citeľný hlavne v malých obciach. Foto: ilustračné, Getty Images

Od 1. januára 2021 sa bude v Trenčíne opäť vyberať od rodičov jednotný poplatok za mestskú materskú školu. Školský zákon už totiž neumožňuje kategorizovať rodičovské poplatky podľa veku či trvalého pobytu dieťaťa, a preto poslanci mestského zastupiteľstva upravili príslušné všeobecne záväzné nariadenie (VZN) tak, že jednotný poplatok bol stanovený vo výške 25 eur mesačne.

Zrovnoprávnenie rodičovských príspevkov

Kategorizáciu poplatkov zaviedli v Trenčíne až v roku 2020, dovtedy platili všetci rodiča bez ohľadu na trvalý pobyt mesačne 14,39 eura. Aktuálne platia trenčianski rodičia za deti od 3 rokov 25 eur mesačne, mimotrenčianski rodičia dvojnásobok a poplatok pre deti do 3 rokov sa zvýšil až na 100 eur.

V priebehu roka príslušné VZN napadol okresný prokurátor a žiadal zrovnoprávnenie rodičovských príspevkov, bez ohľadu na trvalý pobyt dieťaťa a jeho vek. Poslanci protestu prokurátora nevyhoveli s tým, že aktuálna legislatíva nezakazuje obciam stanovovať výšku mesačných príspevkov zákonných zástupcov v rozdielnych výškach na základe obcou určených kritérií.

Povinné predprimárne vzdelávanie bez poplatku

Nové ustanovenie školského zákona vstúpi do platnosti 1. januára 2021. Podľa neho výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou určí obec všeobecne záväzným nariadením, pričom tento príspevok sa určuje jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy.

Aj naďalej platí, že príspevok sa nevyberá od rodičov detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom