Učitelia si budú zlepšovať finančnú gramotnosť, školy môžu žiadať dotácie na vzdelávanie

Foto: ilustračné, Getty images

Zriaďovatelia základných a stredných škôl môžu do 25. mája žiadať o dotáciu na zabezpečenie vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu. Ako informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe, na výzvu vyčlenilo 53 500 eur.

Dvetisíc eur na projekt

Úspešný žiadateľ môže na svoj projekt získať maximálne dvetisíc eur. Žiadateľ by mal zároveň preukázať, že má na financovanie projektu najmenej päť percent z výšky finančných prostriedkov požadovaných od ministerstva. Žiadosť predkladá záujemca online podľa metodického usmernenia k výzve spolu s troma prílohami, a to s opisom projektu, finančným zabezpečením projektu s dokladom o spoluúčasti a rozpočtom.

Rezort školstva ozrejmil, že finančné prostriedky možno použiť na bežné výdavky súvisiace s aktivitami a organizáciou zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti, účinným od septembra 2017. Rozvojový projekt, na ktorý žiadateľ dostal financie, sa môže začať najskôr 16. júna a všetky aktivity musia byť ukončené do 16. decembra.

Výber ovplyvní nápaditosť či inovatívne prvky

Výberová komisia pri výbere projektov zváži, ako je spracovaná prioritná téma a využitie rozvojového projektu vo výchove a vzdelávaní s prihliadnutím na druh a typ školy a tiež ako sa využívajú peniaze na dosiahnutie cieľa projektu. Pri výbere zaváži aj plánovaný počet pedagogických zamestnancov, ktorí sa v rámci projektu vzdelávajú a aj aktívna účasť a zapojenie žiakov, rodičov, miestneho obyvateľstva pri riešení a podpore projektu.

Do úvahy bude braná aj spolupráca terciárneho sektora na rozvojovom projekte s využitím jeho know-how alebo s odborníkmi z praxe a vysokých škôl. Výber komisie ovplyvní aj nápaditosť, originalita a inovatívne prvky projektu. Ďalšími kritériami je preukázateľná činnosť žiadateľa v predchádzajúcich rokoch v aktivitách zameraných na cieľ výzvy a udržateľnosť výsledkov projektu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR