Učitelia vítajú otvorenie trhu s učebnicami, ale pripravovaný model nepovažujú za dostatočný

Študentka si prezerá učebnice cudzieho jazyka pre stredné a základné školy. Foto: SITA/Diana Černáková

Učitelia vítajú decentralizovaný spôsob objednávania učebníc. V podobe, v akej ho navrhuje ministerstvo školstva, ho však nepovažujú za dostatočný.

„Slovenská komora učiteľov (SKU) je dlhodobo za decentralizovaný model. Už roky žiadame, aby išli peniaze na učebnice priamo do škôl, aby si učitelia vyberali z ponuky na trhu, čo potrebujú a aby tak vzniknutá konkurencia medzi vydavateľstvami viedla k zvýšeniu kvality učebníc,“ povedal pre agentúru SITA prezident SKU Vladimír Crmoman.

Zároveň však dodáva: „Súčasný, ale ani pripravovaný model ministerstva nedokáže uspokojiť potreby škôl. Stále chýbajú niektoré učebnice, mnohé sú nekvalitné a stoja v školských skladoch. Je zarážajúce, že nikto do dnešného dňa neurobil poriadny prieskum toho, ako sú učitelia spokojní s kvalitou. Tak potom ako chcú zlepšiť kvalitu, keď nevedia v čom?“ pýta sa Crmoman.

Učitelia sa na kvalitu učebníc sťažujú dlhodobo

Nové školské odbory dlhodobo presadzujú myšlienku otvoreného trhu. Sme presvedčení, že tak sa učebnice skvalitnia a školy budú mať väčší výber,“ povedal pre agentúru SITA šéf školských odborov Ľudovít Sebelédi.

Učitelia sa na kvalitu učebníc sťažujú dlhodobo. „Napríklad na stredoškolskú literatúru nepoužívame učebnice financované štátom, pretože sú doslova nepoužiteľné – je ich plný sklad, vlastne ani nepoznám vo svojom okolí školu, kde by ich používali, využívame alternatívne učebnice z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana, ktoré obsahujú aj rôzne doplnkové materiály k vyučovaniu. Tieto si však žiaci kupujú sami,“ hovorí učiteľ slovenčiny a nemčiny zo Spojenej školy Svätej Rodiny a gymnázia z Bratislavy Peter Lazový.

Na cudzie jazyky, napríklad na nemčinu, si vyberáme zahraničné učebnice zo širokej ponuky, ich veľkou výhodou je, že obsahujú kompletný servis pre učiteľa – metodické príručky, testy, multimediálne materiály, čo pri slovenských učebniciach často absentuje,“ hovorí Lazový.

Školy si nemôžu vyberať z alternatív

Na problém s učebnicami upozorňuje aj dokument Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP): „Slovenský učebnicový systém sa vyznačuje predovšetkým veľkou zviazanosťou. Tvorbu učebníc iniciuje ministerstvo. To zároveň vydáva schvaľovaciu doložku, čím určuje, ktorú učebnicu školám poskytne bezplatne. Takto nastavený systém prakticky znemožňuje, aby si učitelia vyberali vhodnú učebnicu z viacerých alternatív a tvorcov učebníc nemotivuje k ich tvorbe, čo môže negatívne vplývať aj na kvalitu učebníc,“ uvádza dokument.

Otvorenie trhu s učebnicami avizovalo ministerstvo školstva v Pedagogicko-organizačných pokynoch na nasledujúci školský rok. Hlavné objednávacie konanie na nákup učebníc pre nasledujúci školský rok sa uskutoční v novembri, výlučne cez webový portál ministerstva.

O začiatku a ukončení objednávacieho konania bude rezort školy informovať prostredníctvom tohto webového sídla a hromadným emailom.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRSKU Slovenská komora učiteľov