Učiteľov chcú vzdelávať v práci so žiakmi z rómskych komunít, pomôžu aj študijné návštevy v Nórsku

Foto: ilustračné, Gettx Images

Interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov zvýši projekt zameraný na inovatívne vzdelávanie učiteľov. Realizuje ho Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) s cieľom zvyšovania kvalifikácie učiteľov rómskeho jazyka.

Projekt zahrnie nielen vzdelávacie aktivity, ale aj tvorbu vzdelávacích materiálov pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl. Realizácia projektu odštartuje v marci 2020 a potrvá 36 mesiacov. Agentúru SITA o tom informoval Jozef Facuna zo ŠPÚ.

Nové vzdelávacie metódy

Cieľom je pripraviť pedagogických zamestnancov, teda učiteľov materských, základných a stredných škôl, asistentov učiteľov a vychovávateľov, na prácu so žiakmi z rómskych komunít v školskom prostredí.

„Inovatívne vzdelávacie tréningy pripravia pedagógov na implementáciu nových inovatívnych vzdelávacích metód počas vyučovania a zároveň ich pripravia na také vzdelávanie, v ktorom budú využité poznatky z rómskeho jazyka, rómskej kultúry a histórie Rómov. Tieto tréningy prispejú k spoločnému dialógu medzi školami v oblastiach budovania inkluzívneho školského prostredia s využitím inovatívnych foriem vzdelávania. Podporia tak rozvoj identity žiakov z rómskych komunít a akceptáciu ich kultúrnych špecifík,“ vysvetlil Facuna.

Dodal, že projekt realizovali už v predchádzajúcom programovom období a podľa spätnej väzby riaditeľov škôl a pedagógov bol úspešný.

Príprava na štátnu skúšku

Ako ďalej priblížil, ďalšie vzdelávacie tréningy pomôžu učiteľom nielen ku kvalitnej príprave na štátnu jazykovú skúšku, ale aj k zvýšeniu ich kvalifikačných predpokladov pre vyučovanie predmetu rómsky jazyk a literatúra na základných a stredných školách.

„Takisto je zámerom zvýšiť motivácie manažmentu škôl k zavedeniu rómskeho jazyka, rómskej kultúry a histórie Rómov do školského vzdelávacieho programu,“ dodal.

V rámci tvorby vzdelávacích materiálov je plánovaný napríklad rómsko-slovenský a slovensko-rómsky slovník, čítanka a pracovný zošit pre žiakov, metodika k histórii Rómov či reedícia pravidiel rómskeho pravopisu.

V rámci projektu sú plánované aj študijné návštevy pedagógov v Nórsku. Uskutoční sa tam príprava pedagógov materských škôl, základných a stredných škôl pre efektívnu prácu v triedach so žiakmi s rôznymi kultúrnymi špecifikami.

Medzinárodné kontakty

Študijné návštevy budú organizované v spolupráci s Nansenovým centrom pre mier a dialóg v Lillehammeri. Projektová aktivita je zároveň bilaterálnou spoluprácou a možnosťou pre nadviazanie medzinárodných kontaktov a spolupráce medzi školami zo Slovenska a Nórska.

Preddefinovaný projekt Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov je financovaný v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Ide o program Úradu vlády SR, ktorý je podporený z Nórskych grantov 2014 – 2021 a realizuje sa v nadväznosti na Memorandum o porozumení, ktorý uzavrela Slovenská republika s Nórskom.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Jozef Facuna
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR