Univerzita Komenského vybuduje centrum na podporu zdravia seniorov

Foto: Pixabay.com

Centrum poskytne seniorom kompletné pohybové programy pod dohľadom kvalifikovaných odborníkov na zdravie

Univerzita Komenského (UK) vybuduje v rámci projektu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko Centrum aktívneho starnutia na podporu zdravia seniorov. Otvoriť ho plánuje v areáli Fakulty telesnej výchovy a športu UK vo februári 2021.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa UK Lenka Miller, do tohto centra sa môže počas trvania projektu prihlásiť 700 seniorov ročne nad 60 rokov prostredníctvom projektových partnerov. Tí zverejnia výzvu cez svoje komunikačné kanály.

Na mieru šitý pohybový program

V Centre aktívneho starnutia následne prihlásení seniori absolvujú 10-týždňový program, ktorý bude pozostávať z deviatich týždňov na mieru šitého pohybového programu obsahujúceho silový, vytrvalostný či koordinačný tréning a jedného týždňa edukácie zameranej na význam pokračovania pohybových aktivít aj po ukončení programu.

Tieto pohybové programy budú seniori vykonávať pod dohľadom kvalifikovaných odborníkov, ktorí ich zamerajú na prevenciu a podporu zdravia seniorov.

„Je nesmierne dôležité odpovedať na súčasné potreby spoločnosti, a preto som v tejto súvislosti rád, že tento projekt priamo reaguje na ciele Stratégie EÚ na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a rešpektuje hlavné ciele, ktoré si EÚ stanovila dosiahnuť do roku 2020,“ povedal rektor UK Marek Števček.

Prispenie k lepšej sociálnej inklúzii

Projekt cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko trvá od 1. marca 2019 do 28. februára 2022. Fakulta telesnej výchovy a športu UK na ňom spolupracuje s Inštitútom fyzikálnej medicíny v St. Pölten v Rakúsku.

Ďalšími partnermi a podporovateľmi sú mesto Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Všeobecná zdravotná poisťovňa, UNION poisťovňa, Slovenská akadémia vied, Lekárska fakulta UK, mesto Šamorín a niekoľko rakúskych obcí.

Cieľom projektu je zlepšiť podmienky na efektívne poskytovanie preventívnej starostlivosti a podpory zdravia seniorov, a tým prispieť k ich lepšej sociálnej inklúzii.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie UK Univerzita Komenského v Bratislave