Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika znepokojil návrh rozpočtu pre verejné vysoké školy

Foto: ilustračné, Getty images

Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika (UJPŠ) v Košiciach znepokojil návrh rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2022.

Vedenie UPJŠ, jej fakúlt, univerzitných pracovísk a Akademický senát UPJŠ sa pripájajú k vyhláseniu Univerzity Komenského v Bratislave z 11. októbra, vyhláseniu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo z 13. októbra a spoločnému vyhláseniu reprezentácií vysokých škôl SR zo dňa 14. októbra. Informoval o tom hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

„Vyjadrujeme znepokojenie nad navrhovaným rozpočtom pre rezort verejných vysokých škôl. Pokračujúci medziročný pokles rozpočtu ohrozuje existenciu aj najvýkonnejších univerzít, ktoré dôstojne reprezentujú Slovenskú republiku v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore. Výskumne orientované univerzity nemajú byť závislé len od počtu študentov, ale majú mať podmienky na to, aby mohli prinášať unikátne výsledky v oblasti vedy, výskumu a inováciách. To nie je možné dosiahnuť bez primeraného personálneho zázemia a atraktívnosti prostredia,“ uviedla univerzita.

Zároveň jej vedenie zdôraznilo, že sa plne stotožňuje s obavami kolegov z Univerzity Komenského, že návrh rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu spôsobí úplné zastavenie rozvoja vysokého školstva v čase, keď sa transformuje systém vzdelávania podľa štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a keď sa školy pripravujú uchádzať sa o vedecké projekty v európskych grantových schémach a v novom programovom období pre Európske štrukturálne a investičné fondy.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach