Univerzity hlásia vysoký záujem o projekt budovania škôlok. Otázkou je, či bude stačiť vyčlenený milión

Problém absentujúcej strednej úrovne riadenia je podľa Vargovej najviac citeľný hlavne v malých obciach. Foto: ilustračné, Getty Images

Rady pri zápise do škôlok alebo odmietavé odpovede na žiadosti o prijatie. Aj to sa snaží Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR docieliť finančnou podporou vybudovania materských škôlok pri univerzitách.

Ministerstvo pre tento účel vyčlenilo jeden milión eur, ktorý poputuje vysokým školám. Tie v spolupráci s mestom alebo iným subjektom môžu následne zriadiť škôlku, ktorá bude určená pre deti jej zamestnancov a študentov.

Pri dostatočnej kapacite ich však bude môcť využívať aj ostatná verejnosť. Už dnes takto prevádzkuje materskú školu Technická univerzita v Košiciach (TUKE). Ako hovorí prorektor pre vzdelávanie Ervin Lumnitzer, z celkového počtu zapísaných detí tvoria deti z TUKE 30% .

Týmto spôsobom chce tiež ministerstvo prispieť k zosúladeniu rodinného a pracovného života, čo vysoké školy vo všeobecnosti vítajú a je o to aj záujem. Potvrdzuje to aj vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ).

Iniciatívu ministerstva považuje za progresívny krok voči študentom a zamestnancom univerzity.

„Prínos vzniku „univerzitnej“ škôlky tkvie najmä vo vytváraní a udržiavaní atmosféry vzájomnosti medzi univerzitou, zamestnancami a študentmi, ale aj z hľadiska uľahčenia rodinného života,“ dodáva hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

Zahraničný model aj u nás

Jozef Miškolci z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť tento krok považuje za pozitívny. Okrem navýšenia kapacity materských škôl to podľa neho prinesie pridanú hodnotu v podobe lepšej praxe pre študentov pedagogiky.

„Z hľadiska prípravy budúcich učiteľov a učiteliek je kľúčové, aby mali kvalitnú pedagogickú prax,“ doplnil pre Webnoviny.sk Miškolci.

Ako dodal, vysoké školy v zahraničí sú už dávnejšie zriaďovateľmi nie len materských, ale aj základných a stredných škôl, čo umožňuje budúcim pedagógom bližší kontakt s praxou.

Podobný prínos uvádzajú aj vysoké školy s pedagogickou fakultou.

„Projekt univerzitnej škôlky vnímame totiž nielen ako službu zamestnancom, ale aj potenciálnu platformu na praktické vzdelávanie našich študentov najmä v oblasti pedagogiky,“ doplnila Lenka Miller, hovorkyňa Univerzity Komenského v Bratislave (UK) .

Otázka financií

Samotná UK má zriadenie materskej škôlky a denného stacionára v pláne najmä pre vysoký záujem jej zamestnancov.

Obdobné plány má aj Žilinská univerzita, Trnavská univerzita, UPJŠ či Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Tá napríklad plánuje od septembra 2021 otvoriť univerzitnú škôlku Klások.

Záujem zo strany vysokých škôl eviduje aj ministerstvo. „Nateraz máme žiadosti o podporu z piatich vysokých škôl a tieto plánujeme aj podporiť,“ uvádza odbor komunikácie ministerstva.

Aké poplatky budú rodičia v univerzitných škôlkach platiť je podľa rezortu školstva na školách, keďže ony budú ich zriaďovateľmi.

„Tento príspevok namiesto rodiča platí štát v prípade päťročných detí a detí do piatich rokov, ak pochádzajú z rodín v hmotnej núdzi,“ doplnilo ministerstvo.

Finančná podpora jeden milión eur, ktorý chce rezort Branislava Gröhlinga (SaS) univerzitám poskytnúť, je diskutabilná. Niektoré vysoké školy ju považujú za nedostatočnú. Iné hovoria, že to, či bude suma stačiť, bude závisieť od toho, na čo peniaze bude možné v praxi použiť.

(Ne)dostatočná podpora

„Vyčlenený balík vnímame pozitívne, avšak podľa nášho názoru, vyplývajúceho z viacerých analýz, nie je postačujúci pre viac ako dve až tri materské školy. Vybudovanie novej a prvej materskej školy na Žilinskej univerzite v Žiline odhadujeme v počiatočnej investícii 750 000 euro,“ uviedla Adriana Valentovičová, PR špecialistka univerzity.

Výška nákladov na zriadenie škôlky sa odvíja od toho, akým spôsobom univerzita zabezpečí nie len priestory, ale aj zamestnancov a chod samotnej materskej školy. Miškolci to uvádza ako najväčšiu položku.

Na druhej strane však kladne hodnotí obsahový zámer projektu. „Toto je ten smer, ako by to malo prebiehať,“ dopĺňa. Materské školy by podľa neho nemal zastrešovať štát. Ten by mal poskytnúť iba finančné prostriedky.

Zároveň dodáva, že výška súčasnej investície ministerstva nemusí byť nutne zlá, aj keď nepokryje všetky náklady. Zdôvodňuje to tým, že pilot projektu môže pomôcť lepšiemu nastaveniu podobných investícií do budúcna.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Adriana ValentovičováBranislav GröhlingErvin LumnitzerJozef MiškolciLenka MillerTomáš Zavatčan
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRSGI Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosťSPU Slovenská poľnohospodárska univerzitaTechnická univerzita v KošiciachTrnavská univerzitaUK Univerzita Komenského v BratislaveUPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachWebnoviny.skŽilinská univerzita v Žiline