Univerzity sa boja obmedzenia svojej slobody, nechcú podliehať politickým rozhodnutiam

Slovenská technická univerzita v Bratislave Foto: SITA/Peter Hudec

Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave je proti snahám o obmedzenie slobody vysokých škôl a ich podriadeniu politickým rozhodnutiam, ktoré by univerzitám podľa nich priniesla novela vysokoškolského zákona.

Ako informoval hovorca STU Juraj Rybanský, univerzita sa tak pripojila k stanovisku Univerzity Komenského (UK) v Bratislave z 28. januára. Ako dodal, univerzity žiadajú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o náležitú účasť na procese tvorby daného zákona a jeho prijímania v duchu partnerského dialógu.

„Autonómnosť vysokých škôl a samosprávnosť ich riadenia považujeme za dôležité piliere demokracie a jeden zo základných výdobytkov Novembra 1989. Zásadne nesúhlasíme so snahami tieto slobody obmedziť a podriadiť rozhodnutiam politickej moci,“ napísal Rybanský. Dodal, že univerzita dlhodobo volá po zvyšovaní kvality vysokého školstva na Slovensku a po zmenách, ktoré by tomuto cieľu prospeli.

Univerzity vyzývajú na obnovu dialógu

UK vo svojom stanovisku, ktoré poskytla jej hovorkyňa Lenka Miller, dôrazne odmieta pripravovanú novelu vysokoškolského zákona. Považuje ju za snahu o politické ovládnutie vysokého školstva na Slovensku.

„Vyzývame predkladateľa novely, aby obnovil dialóg s tými, ktorých sa táto právna úprava bezprostredne týka, a aby ju v spolupráci s nimi prepracoval skôr, než ju predloží do legislatívneho procesu,“ pokračuje UK.

Univerzita plánuje pripraviť a predložiť odbornej verejnosti vlastný návrh zmien potrebných na to, aby vysoké školy disponovali modernými a efektívnymi nástrojmi riadenia pri súčasnom zachovaní princípov autonómnosti a samosprávnosti.

Gröhling prisľúbil vysvetlenie zmien

Slovenská rektorská konferencia (SRK) konštatovala, že nebola prizvaná k príprave novely vysokoškolského zákona. S Radou vysokých škôl a Študentskou radou vysokých škôl však na stretnutí 25. januára rokovali o neoficiálnej verzii a zároveň sa dohodli, že sa vyjadria k oficiálnemu dokumentu až po jeho zverejnení.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) sa s prezidentom SRK Rudolfom Kropilom stretol 28. januára. Na stretnutí sľúbil, že im novelu predloží a na zasadnutí SRK vysvetlí zmeny. SRK však upozorňuje, že závažné legislatívne zmeny v oblasti vysokého školstva sa pripravujú a prijímajú v období pandémie.

„Teda v čase, keď nie sú vytvorené podmienky na širokú verejnú diskusiu akademickej obce a jej akademickej samosprávy, ktorej sa tieto pripravované zmeny bytostne dotýkajú a výrazne ju obmedzujú,“ priblížila vo svojom stanovisku, ktoré poskytla referentka pre komunikáciu s médiami SRK Ľubica Benková.

Relevantné požiadavky zapracujú

Prezídium SRK očakáva, že ministerstvo predloží návrh novely zástupcom vysokého školstva a vytvorí dostatočný priestor na odbornú diskusiu. Odbor komunikácie ministerstva školstva pre agentúru SITA potvrdil, že pripravuje návrh zákona, ktorým sa upraví systém riadenia a činnosť samosprávnych orgánov vysokých škôl.

„Toto považujeme za kľúčové pre posun vo vysokom školstve, keďže v súčasnosti systém uzatvára vysoké školy do seba a nepodporuje otvorenosť akademického prostredia. Návrh je momentálne finalizovaný a konzultovaný a následne bude predložený na diskusiu so širokou verejnosťou,“ uviedol rezort.

Doplnil, že relevantné požiadavky zapracujú, no nepovažujú za korektné vyzývať k zastaveniu diskusie o návrhu pred jeho samotným zverejnením.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Branislav GröhlingJuraj RybanskýLenka MillerĽubica BenkováRudolf Kropil
Firmy a inštitúcie Slovenská rektorská konferenciaSTU Slovenská technická univerzitaUniverzita Komenského Martin