V škôlkach chýba jazyková podpora rómskych detí, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina

Foto: ilustračné, Getty images

Na úrovni materských škôl (MŠ) chýba systematická jazyková podpora rómskych detí, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina. Zamestnávanie asistentov ovládajúcich jazyk rómskej menšiny pritom nie je podporované.

Vyplýva to z Revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením, ktorú pripravilo Ministerstvo financií SR v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze.

Bariérou aj kvalifikačné požiadavky

Analytici preto navrhujú zapracovať výučbu menšinových jazykov do štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.

Revízia ďalej navrhuje, vzhľadom na jazykové potreby detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK), vo vybraných lokalitách plne financovať rómsky či maďarsky hovoriaceho pedagogického asistenta alebo pomocného vychovávateľa v súlade s dočasnými vyrovnávacími opatrenia zadefinovanými v antidiskriminačnom zákone.

Bariérou pri zamestnávaní pedagogických asistentov ovládajúcich jazyk rómskej menšiny môžu byť podľa dokumentu aj kvalifikačné požiadavky, v rámci ktorých sa požaduje minimálne úplné stredné vzdelanie.

Podľa údajov Rozvojového programu OSN (United nations development programme UNDP) spĺňa túto požiadavku iba 17,3 percenta ľudí z rómskeho prostredia.

Odporúčajú prechodné obdobie

„V MŠ však môžu pôsobiť aj pomocní vychovávatelia. Vzhľadom na nepedagogický charakter ich činností by bolo možné tento kvalifikačný predpoklad v ich prípade dočasne znížiť pri vstupe do zamestnania na nižšie stredné vzdelanie (ISCED 2),“ uvádza sa v Revízii výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením.

Revízia v tejto súvislosti zároveň odporúča ustanoviť prechodné obdobie pre pomocných vychovávateľov na dosiahnutie kvalifikačného predpokladu stredného vzdelania.

V prechodnom období by tak v MŠ mohli pôsobiť pomocní vychovávatelia s ukončeným základným vzdelaním, ktorí by mali povinnosť absolvovať základnú prípravu pre prácu s deťmi v MŠ pri vstupe do zamestnania.

Následne by však počas prechodného obdobia museli nadobudnúť stredné vzdelanie, dodali analytici.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MF Ministerstvo financií SR