Vláda odsúhlasila pre školstvo z plánu obnovy vyše 1,6 miliardy eur, najviac peňazí pôjde do výskumu

Od štvrtka 2. decembra nebudú chodiť do školy ani žiaci II. stupňa základných škôl v meste Galanta. Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Z Plánu obnovy a odolnosti SR by malo ísť na oblasť školstva, vedy a výskumu viac ako 1,6 miliardy eur. Na svojom stredajšom rokovaní to schválil vládny kabinet Eduarda Hegera (OĽaNO). Odhadované náklady pre dostupnosť, rozvoj a kvalitu inkluzívneho vzdelávania predstavujú sumu 210 miliónov eur.

Tá v sebe zahŕňa rozšírenie kapacít materských škôl, pilotné overenie ranej starostlivosti v marginalizovaných rómskych komunitách či debarierizáciu väčších stredných škôl. Tiež vypracovanie, zavedenie a pilotné overenie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelaní. V sume sú započítané aj kompenzačné opatrenia vo vzdelávaní v súvislosti s pandémiou.

Dobudujú školskú infraštruktúru

Pre oblasť základného a stredného školstva je vyčlenených 469 miliónov eur, v ktorých sa ráta s investíciou do digitálnej infraštruktúry v školách a s rozšírením kapacít základných škôl v okresoch, ktoré majú napríklad dvojzmenné prevádzky škôl.

Pri dobudovaní školskej infraštruktúry sa bude klásť dôraz na školy s vysokým počtom detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Finančná podpora sa využije aj na rozvoj čitateľskej gramotnosti cez dobudovanie školských knižníc.

Reformy rátajú zníženie počtu škôl

Slovenské vysoké školy by mali z fondu dostať 213,3 milióna eur. Investície by mali dopĺňať reformy, ktoré sa pripravujú pre oblasť vysokého školstva. Zmeniť by sa totiž malo financovanie vysokých škôl a zaviesť by sa mal nový nástroj v podobe výkonnostných zmlúv. Tie by mali podporiť profiláciu a diverzifikáciu vysokých škôl.

Reformy počítajú aj so znížením počtu škôl cez koncentráciu excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít. Zaviesť by sa mal aj systém periodického hodnotenia vedeckého výkonu či nové štandardy a kritéria akreditácie študijných programov. Reformou by malo prejsť aj riadenie vysokých škôl.

Peniaze pôjdu aj na udržanie talentov

Na lákanie a udržanie talentov by malo ísť 106,1 milióna eur. Investovať by sa malo do programov na podporu adaptácie ľudí zo zahraničia. Z vyčlenených peňazí by mal tiež vzniknúť program s cieľom udržiavať kontakty so Slovákmi v zahraničí. Peniaze sa použijú aj na motivačné štipendiá pre stredoškolské talenty či na prilákanie špičkových študentov zo zahraničia.

V rámci tohto komponentu by sa mal zjednodušiť režim uznávania dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií pre vykonávanie regulovaného povolania a tiež by sa mala upraviť pobytová a pracovná legislatíva.

Investuje aj do excelentnej vedy

Vláda plánuje na efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu a vývoja a inovácií vyčleniť z fondu viac ako 633 miliónov eur. Peniaze by mali podporiť medzinárodnú spoluprácu a aj spoluprácu firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja.

Investovať by sa malo aj do excelentnej vedy, finančných nástrojov na podporu inovácií a aj do IT podpory jednotného grantového systému výskumu a vývoja či do výskumu a inovácií pre dekarbonizáciu a digitalizáciu ekonomiky.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRVláda SR