Vláda vzala na vedomie národný program vzdelávania, zlepšiť by sa malo aj postavenie učiteľa

Stredná škola Foto: ilustračné, media.gettyimages.com

BRATISLAVA 6. júna (WebNoviny.sk) – Kabinet vzal na vedomie na svojom stredajšom rokovaní Národný program rozvoja vzdelávania a výchovy. Slovenské školstvo trápia najviac tri indikátory, a to zlé výsledky 15-ročných žiakov v medzinárodných testovaniach, nedostatočné vzdelávanie v ranom detstve a slabá účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní.

Hlavné ciele

Cieľom Národného programu rozvoja vzdelávania a výchovy je tieto ukazovatele zlepšiť. Na plnenie akčného plánu spísaného v národnom programe vzdelávania je vyčlenených deväť miliárd eur do roku 2027. V Národnom programe rozvoja vzdelávania a výchovy je spísaných desať čiastkových cieľov, tri strategické ciele, tri prierezové témy a 150 opatrení.

Prierezovými témami sú integrácia a inklúzia marginalizovaných rómskych komunít a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, prepojenie systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce a rozvoj systému ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania. Hlavnými strategickými cieľmi sú dostupnosť, modernizácia a kvalita.

Ako sa píše v predkladanom materiáli, čiastkovými cieľmi programu je dosiahnuť efektívne fungujúce regionálne a vysoké školstvo. Regionálne školstvo má v budúcnosti napríklad poskytovať kvalitnú výchovu a vzdelávanie, zabezpečovať učiteľom postavenie a ohodnotenie zodpovedajúce mimoriadnemu významu ich práce či poskytovať deťom a žiakom radosť zo získavania vedomostí a ich osobného rastu, ako i základ zdravého životného štýlu.

Budúcnosť vysokého školstva

Efektívne fungujúce vysoké školstvo musí spĺňať päť kritérií – poskytovať vysokoškolské vzdelávanie s kvalitou zodpovedajúcou medzinárodným štandardom, byť dostupné pre všetkých občanov, ktorí oň prejavia záujem a preukážu predpoklady na jeho úspešné absolvovanie, byť stálou súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a európskeho výskumného priestoru, byť významnou súčasťou výskumného potenciálu Slovenska v oblasti základného výskumu a v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja a významne prispievať k rozvoju národného hospodárstva, spoločnosti a regiónov Slovenska.

Opatrenia uvedené v národnom programe vychádzajú z autorského dokumentu Učiace sa Slovensko, Programového vyhlásenia vlády SR a Správy o stave školstva, ktorá bola vypracovaná počas funkčného obdobia ministra školstva Dušana Čaploviča. Na príprave programu participovali tri pracovné skupiny so zastúpením profesijných a odborných združení.

Zosúladenie dokumentov

Ako povedala ministerka školstva Martina Lubyová na stredajšom brífingu po skončení sa rokovania vlády, je potrebné zabezpečiť, aby bol dokument zosúladený s kritériami a metodikou tvorby strategických materiálov na úrovni vlády SR.

„Na vládnej úrovni sme sa dohodli, že materiál skontrolujeme, či ho máme v súlade s touto metodikou, aby sme zabezpečili, že všetky veľké dlhodobé vízie a stratégie formulované v našom štáte budú navzájom konzistentné,“ doplnila Lubyová.

Rezort školstva chce, aby ciele zakotvené v Národnom programe rozvoja vzdelávania a výchovy boli v súlade s cieľmi Agendy 2030. Ide o súhrn globálnych záväzkov, ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje na najzávažnejšie výzvy súčasnosti.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Martina Lubyová
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRVláda SRVysoké školstvo