Za riaditeľa školy sa hlási málo záujemcov, inšpekcia poukázala na nedostatky pri výberových konaniach

Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) upozorňuje na nedostatky vo výberových konaniach na obsadenie riaditeľa školy.

Vo svojej Správe o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v SR v školskom roku 2021/2022 odporučila zriaďovateľom škôl zabezpečiť vzdelávanie zamerané na zvládnutie povinností predsedu rady školy, prípadne aj vydať vzory príslušnej dokumentácie pre predsedov rád škôl.

Prizývajú školských inšpektorov

Školských inšpektorov prizývajú rady škôl pri základných školách zriadených obcou a stredných školách zriadených samosprávnym krajom s riadnym hlasom.

Súkromné a cirkevné školy túto povinnosť nemajú. V minulom školskom roku boli školskí inšpektori delegovaní do 223 rád škôl.

Medzi najčastejšie negatívne skúsenosti z výberových konaní zaradili inšpektori neznalosť pravidiel, riešenie osobných sporov člena rady školy a uchádzača či zasahovanie zriaďovateľa do výberového konania.

ŠŠI medzi negatíva zaradila aj neochotu rady školy spolupracovať s predsedom výberového konania, nedodržanie termínu výberového konania od vypísania po uskutočnenie či nesprávne posúdenie kvalifikačných predpokladov uchádzačov.

Priemerne sa hlásia dvaja kandidáti

Delegáti ŠŠI zaznamenali aj pokusy preniesť zodpovednosť za posúdenie kvalifikačných predpokladov uchádzačov priamo počas výberového konania na ŠŠI a okresný úrad, pričom ide o zákonnú povinnosť zriaďovateľa.

Z aprílového prieskumu Slovenskej komory učiteľov (SKU), ktorý zisťoval atraktivitu riaditeľského povolania na Slovensku, vyplynulo, že do výberového konania na riaditeľa školy sa priemerne hlásia dvaja kandidáti, pričom viac ako 40 percent škôl malo len jedného kandidáta.

Do vzorky bolo zaradených 465 materských, základných a stredných škôl v 56 väčších a menších samosprávach.

Nízky záujem je multifaktoriálny problém, podiel na ňom môže mať systém odmeňovania či priveľká zodpovednosť.

Výberové konanie nemá kritériá

Na problematiku výberových konaní na riaditeľa školy poukázala aj spoločná publikácia SKU a Transparency International Slovensko (TIS) Transparentný výber riaditeľov škôl.

Tá načrtla, že nízku atraktivitu môže spôsobovať aj netransparentný priebeh výberového konania. Ten totiž nemá kritériá, nezverejňujú sa koncepcie riaditeľov, ich životopisy či verejné pripomienkovania.

Neexistujú analýzy vnútorných silných a slabých stránok a spätná väzba, ktorá by vypovedala o kvalite školy od rodičov, žiakov či zamestnancov, ktorí sú účastníkmi vzdelávania.

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
    Firmy a inštitúcie SKU Slovenská komora učiteľovŠŠI Štátna školská inšpekciaTIS Transparency International Slovensko