Žiaci budú v školách posilňovať svoju finančnú gramotnosť

Foto: Pixabay.com

Rezort školstva aktualizoval metodiku výučby finančnej gramotnosti na školách

Žiaci základných a stredných škôl budú v školách posilňovať svoju finančnú gramotnosť. Výchova a vzdelávanie v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti je v rozsahu uvedenom v Národnom štandarde finančnej gramotnosti povinnou súčasťou vzdelávania na základných a stredných školách. Národný štandard finančnej gramotnosti vymedzuje šírku poznatkov, zručností a skúseností v oblasti finančného vzdelávania a manažmentu osobných financií.

Dôraz sa pritom kladie na praktické využitie poznatkov, nielen na nadobudnutie teoretických vedomostí. V záujme usmernenia škôl, ako aplikovať túto tému do výchovno-vzdelávacieho procesu, ministerstvo školstva schválilo pre tento školský rok jeho aktualizovanú metodiku. Agentúru SITA o tom informoval odbor komunikácie rezortu školstva.

Školy si môžu určiť predmety

Vzdelávanie žiakov v oblasti finančnej gramotnosti je už dlhé roky súčasťou obsahu vzdelávania. Napríklad ako prierezová téma na základných školách alebo súčasť ekonomického vzdelávania na stredných školách.

Ide o vzdelávací obsah, ktorý si školy zaradia do výchovno-vzdelávacieho procesu. Samy si môžu určiť, na akých predmetoch sa tejto téme budú venovať a tiež, aké učebné metódy použijú. S rozvíjaním finančnej gramotnosti sa pritom odporúča začať už v predprimárnom vzdelávaní v materských školách.

Ministerstvo vyhlásilo výzvu

So zámerom zvýšenia kvality vzdelávania v základných školách vyhlásilo ministerstvo školstva začiatkom júna minulého roku výzvu. Názov znie Zvýšenie kvality vzdelávania na základných školách – čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť.

Za účelom previazania s ďalšími stupňami vzdelávania bola obdobná výzva, rozšírená o rozvoj finančnej gramotnosti, vyhlásená aj pre všetky gymnázia na Slovensku.

K zlepšeniu finančnej gramotnosti mladých ľudí by malo prispieť aj zavedenie povinnej maturity z matematiky pre gymnázia a prírodné a technické odbory v dvoch úrovniach – akademickej a aplikovanej. Všetky dôležité dokumenty, pomocné materiály a ďalšie informačné zdroje na podporu výučby finančnej gramotnosti sa nachádzajú na webe ministerstva školstva http://www.minedu.sk/financna-gramotnost/.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom