Žiaci z väčších škôl dosahujú lepšie výsledky, tvrdia analytici

Ilustračné foto Foto: Getty images

Na výsledky žiakov výrazne vplýva veľkosť školy, ako aj to, koľko ďalších škôl sa nachádza v jej okolí. Vyplýva to z analýzy Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), ktorú zverejnil na svojom blogu. Inštitút hodnotí každý rok výsledky žiakov základných a stredných škôl. V rámci analýzy odfiltrovali školy s veľkým podielom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, aby dokázali lepšie zachytiť aj ostatné príčiny rozdielov v dosahovaných výsledkoch.

Žiaci dosahujú lepšie výsledky

Na skutočnosť, že žiaci z väčších škôl v priemere dosahujú lepšie výsledky, upozornil inštitút po prvýkrát v roku 2014. Súvis medzi veľkosťou školy, teda počtom testovaných žiakov a výsledkami žiakov v Testovaní 9 z matematiky, preukázala aj analytička Ľuba Habodászová z Inštitútu finančnej politiky vo svojej analýze z decembra 2019.

Hodnotenie INEKO sa zameriava na dosiahnuté výsledky za posledné štyri roky v Testovaní 5, Testovaní 9 a z mimoriadnych výsledkov dosiahnutých v rôznych súťažiach. Podľa inštitútu zahrnutie viacerých relevantných ukazovateľov a viacerých rokov do hodnotenia zabezpečuje vyššiu odolnosť voči vplyvu náhody.

Tri dôležité faktory

Analytici poukazujú na to, že všetky tri faktory, ktoré sledovali, mali zrejmý vplyv na výsledky žiakov. Vytvorili preto jednoduchý lineárny model na odhadnutie celkového hodnotenia.

„Školy, ktoré majú skutočné hodnotenie vyššie ako určil model, robia pravdepodobne niečo dobre, alebo majú šťastie na prijímanie nadpriemerne šikovných žiakov. Pri školách s hodnotením pod modelom je to presne naopak,“ uviedli analytici.

Dodali, že netvrdia, že niektorá škola je kvôli vysokému alebo nízkemu hodnoteniu dobrá alebo zlá, či lepšia alebo horšia ako vychádza z modelu. Ich cieľom bolo identifikovať také školy, ktoré sa vymykajú očakávaniam a podrobne sa pozrieť na príčiny ich úspechu alebo neúspechu.

Uviedli napríklad, že neočakávane nízke hodnotenie môže byť spôsobené znevýhodnenými podmienkami žiakov na vstupe, ktoré v skutočnosti nemusia byť dobre identifikované a škola môže poskytovať v skutočnosti dobrú pridanú hodnotu.

Deti z nevýhodneného prostredia

Spomedzi sledovaných faktorov ovplyvňujúcich dosahované výsledky je najdôležitejším podiel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP).

„Najlepšie výsledky dosahujú školy s podielom žiakov zo SZP do jedného percenta. Zaujímavé je, že už interval 1 percenta až 5 percent viditeľne zhoršuje dosahované výsledky a s rastúcim podielom žiakov zo SZP hodnotenie ešte výraznejšie klesá,“ poukázali analytici.

Dodávajú, že to však nemusí znamenať menej kvalitný vzdelávací proces, ale rozdielne podmienky žiakov na vstupe alebo počas štúdia. Podotýkajú, že pre posudzovanie ďalších faktorov je však dôležité nielen poznať túto závislosť, ale aj ju vedieť dobre odfiltrovať.

Veľkosť školy

Ako druhý faktor posudzovali vplyv veľkosti školy, kde zahrnuli iba tie, ktoré mali podiel žiakov zo SZP do 1 percenta. Zdôvodnili to tak, že školy s veľkým podielom žiakov zo SZP sú v princípe menšie, a teda dôvodom horších dosahovaných výsledkov nie je sám o sebe menší počet žiakov školy, ale stále ten istý – väčší podiel žiakov zo SZP.

Posledným posudzovaným faktorom bola „hustota“ škôl. Analytici to vysvetľujú ako počet žiakov v školách, ktoré sa nachádzajú dostatočne blízko k tej posudzovanej. Vytvorili vzorec, ktorý vypočítal vážený súčet počtu žiakov vo všetkých ostatných školách na Slovensku, pričom váha výrazne klesá s rastúcou vzdialenosťou.

„Ukazuje sa, že aj s rastúcim počtom žiakov školy, aj s rastúcim počtom žiakov v okolitých školách rastie jej celkové hodnotenie. Pri počte žiakov školy je táto závislosť priamočiara, teda rastie od najmenších škôl až po najväčšie,“ priblížili.

Dodali však, že pri počte žiakov okolitých škôl je situácia zložitejšia. Podľa nich existujú akési dve hranice. Ak je v okolitých školách menej žiakov ako je prvá hranica, je už jedno koľko, očakávané hodnotenie školy to smerom dole neovplyvní. Podobne, ak je žiakov v okolitých školách viac než druhá hranica, očakávané hodnotenie už nerastie.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ľuba Habodászová
Firmy a inštitúcie INEKO Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy