Žiakov so špeciálnymi vzdelávacími požiadavkami pribúda, prieskum ukázal aj ďalšie nedostatky

Foto: ilustračné, SITA/Martin Havran

BRATISLAVA 16. novembra (WebNoviny.sk) – V školskom roku 2017/2018 sa v materských, základných a stredných školách na Slovensku vzdelávalo 73 273 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 25 658 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a stovky detí so zdravotným znevýhodnením.

Takmer 12 percent žiakov z uvedených stupňov škôl má priznanú špeciálnu výchovno-vzdelávaciu potrebu. Podľa prieskumu projektu To dá rozum sú však ďalšie desaťtisíce detí, ktoré by potrebovali dodatočnú podporu vo vzdelávaní.

„Prieskum tiež ukázal, že školy deklarujú pripravenosť prijať a vzdelávať deti s rozmanitými potrebami, avšak čelia pri ich vzdelávaní viacerým vážnym problémom. Jedným z najviac pociťovaných problémom je nedostatok asistentov učiteľa, na ktorý poukázalo 41 percent respondentov. Nedostatočnú pripravenosť učiteľov pre prácu s deťmi so špeciálnymi potrebami považovalo za problém viac ako 23 percent respondentov,“ povedala Miroslava Hapalová z To dá rozum na dnešnej spoločnej tlačovej besede s Inklukoalíciou.

Chýba model, podľa ktorého by pedagógovia pracovali

Ministerstvo školstva v školskom roku 2018/2019 pridelilo školám namiesto požadovaných 5 845 asistentov učiteľa iba 2 374. Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok počíta s navýšením asistentov učiteľa o 642. Z prieskumu ďalej vyplynulo, že okrem asistentov učiteľa je vypuklým problémom absencia ďalších odborných pracovníkov, medzi ktorých patria školskí psychológovia, špeciálni pedagógovia, ale napríklad aj liečební a sociálni pedagógovia či logopédi.

„Okrem ľudí nám však chýbajú kvalitne spracované štandardy podporných služieb, ako aj model, ako by mali odborní a pedagogickí zamestnanci v školách spolupracovať. Vedie to k nižšej efektivite ich činnosti a zároveň vyšším požiadavkám na počet asistentov a ďalších odborníkov v systéme,“ povedala Hapalová.

Učiteľ a špeciálny pedagóg zo Slovenskej komory učiteľov a Inklukoalície Viktor Križo upozornil, že prítomnosť odborníkov na školách má zabezpečiť podporu pre všetky deti, učiteľov a rodičov.

„Prináša to so sebou aj ďalšie benefity, ako je prevencia pred množstvom negatívnych javov, skoré vyhľadávanie rizík a následná podpora a intervencia či krízová intervencia pri ťažkých životných situáciách,“ dodal Križo.

Potreba zabezpečiť kvalitné služby pre deti

Odborníci z Inklukoalície sú presvedčení, že naše školstvo je čoraz menej schopné odpovedať na súčasné potreby učiteľov, detí, mladých ľudí a ich rodičov. Zároveň vyzývajú vládu, aby naplnila nielen vlastné programové vyhlásenie, ale aj záväzky vyplývajúce z Ústavy SR a viacerých medzinárodných dokumentov a zabezpečila kvalitné podporné služby pre deti, rodičov a učiteľov priamo na školách.

Na prieskume projektu To dá rozum sa zúčastnilo 5 469 učiteľov, odborných zamestnancov, pedagogických asistentov a výchovných poradcov zo 688 materských, základných a stredných škôl.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRSKU Slovenská komora učiteľov