1. december - Svetový deň AIDS

Hiv_stuzka.jpg
FreeImages.com

Svetový deň AIDS každoročne pripadá na 1. decembra. Symbolom Svetového dňa AIDS je červená stužka. Pripnutie si tejto stužky je vyjadrením solidarity s osobami s HIV/AIDS. Témou tohto ročníka je „The time to act is NOW…“, čiže ,“Je čas konať TERAZ…“ Informoval o tom hlavný hygienik SR Ivan Rovný.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie žilo koncom roku 2014 na svete asi 36,9 miliónov ľudí s HIV, pričom z tohto počtu bolo približne dva milióny novoinfikovaných osôb. Najpostihnutejším regiónom je Subsaharská Afrika. Zaznamenaných bolo približne 1,2 milióna úmrtí na AIDS.

V roku 2014 bola antiretrovírusová liečba zabezpečená približne u 40 % ľudí žijúcich s HIV. Odhaduje sa, že svoj HIV status pozná iba 51 % osôb žijúcich s HIV.

V Slovenskej republike (SR) sa surveillance HIV/AIDS zaviedla v roku 1985. Epidemiologickú surveillance HIV/AIDS zabezpečujú regionálne úrady verejného zdravotníctva. Údaje za SR sumarizuje a vyhodnocuje mesačne a štvrťročne Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava.

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike bolo k 30. 9. 2015 registrovaných spolu 798 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (u občanov Slovenskej republiky a cudzincov). Zo 664 prípadov HIV u občanov Slovenskej republiky sa 578 vyskytlo u mužov a 86 u žien. U 83 osôb (71 mužov, 12 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a bolo zaznamenaných 58 úmrtí ľudí s HIV (z toho 43 v štádiu AIDS).

Väčšina infekcií HIV bola v Slovenskej republike zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo zaznamenané v 62,8 % prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 22,9 % infekcií, 2 % injekčným užívaním drog (z 13 prípadov väčšina získaná mimo Slovenskej republiky), 0,2 % transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo Slovenskej republiky v roku 1986) a v 12,1 % prípadov nebol spôsob prenosu stanovený. Najviac osôb infikovaných vírusom HIV žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

Prevencia HIV/AIDS sa v SR vykonáva v súlade s Národným programom prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2013 – 2016. Jeho základným cieľom je obmedzovanie šírenia nákazy HIV/AIDS v SR a zmierňovanie dopadov nákazy v tých častiach spoločnosti, ktorých sa najviac dotýka. Aktivity Národného programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2013 – 2016 sú zamerané na prevenciu tejto infekcie, na jej včasnú diagnostiku a zabezpečenie dostupnosti liečby pre ľudí s HIV/AIDS.

Študenti budú vzdelávať študentov

Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach organizujú osvetovú akciu vo vysokoškolských internátoch na Medickej ulici. Informovala o tom hovorkyňa lekárskej fakulty Jaroslava Oravcová.

Vysokoškoláci si budú môcť vyplnením dotazníka overiť, čo vedia o HIV. Všetci, ktorí dotazník vyplnia, budú zaradení do tomboly, v ktorej môžu vyhrať fonendoskop, internet na letný semester a kurz prvej pomoci.

Okoloidúcim budú dobrovoľníci rozdávať letáčiky s informáciami o tomto nebezpečnom ochorení a červené stužky, ktoré sú symbolom Svetového dňa boja proti AIDS. Ich pripnutie predstavuje vyjadrenie solidarity s nakazenými a tiež šírenie myšlienky prevencie. Na záver podujatia sa uskutoční zapálenie sviečok za obete AIDS a symbolický sviečkový pochod študentov okolo internátov na Medickej.

Ke_aids_pochod.jpg
LF UPJŠ

HIV / AIDS popísali pred 34 rokmi

Prvý decembrový deň sa ako Svetový deň boja proti AIDS pripomíname už vyše štvrťstoročie. Syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti predstavuje smrteľné ochorenie prenosné z človeka na človeka telesnými tekutinami, ktorého pôvodcom je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti HIV.

Môže sa prenášať pohlavným stykom, krvnou cestou a z matky na dieťa počas pôrodu a dojčením, pričom napáda biele krvinky, na ktorých povrch sa naviaže, usmrtí ich a využije ich genetický materiál, aby sa rozmnožil. Tak vzniknú nové kópie vírusov, ktoré napádajú ďalšie lymfocyty a postupným ubúdaním bielych krviniek sa imunitný systém človeka čoraz viac oslabuje, až nakoniec podľahne inak bežnej infekcii alebo nádorovému ochoreniu.

„Predtým neznáme ochorenie spojené s atypickým zápalom pľúc u viacerých pacientov popísal ako prvý pred 34 rokmi lekár Michael Gottlieb pôsobiaci v San Franciscu a chorobu nazval ako syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti – AIDS,“ priblížil históriu ochorenia zástupca prednostu Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice a prezident Slovenskej spoločnosti infektológov SLS profesor Pavol Jarčuška.

Neskôr sa zistilo, že chorých je viac nielen v USA, ale aj ďalších západných krajinách a je rozšírené hlavne v komunite homosexuálov. Vírus HIV sa podarilo izolovať prvýkrát z lymfatických uzlín chorého v roku 1983 v parížskom Pasteurovom ústave a v nasledujúcom roku tím profesora Roberta Galla v USA izoloval tento vírus od viacerých pacientov a označil ho za pôvodcu AIDS.

V priebehu nasledujúcich desaťročí sa stal z infekcie HIV celosvetový problém, pretože sa týmto vírusom nakazilo doteraz približne 65 miliónov ľudí a vyše 25 miliónov už ochoreniu AIDS aj podľahlo.

„Prevažná väčšina chorých nemá prístup k efektívnej liečbe, no vo vyspelých krajinách, ku ktorým patrí aj Slovensko, majú pacienti k dispozícii vysoko účinnú antiretrovírusová terapiu, ktorá im dokáže značne predĺžiť a skvalitniť život,“ uviedol Jarčuška.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie LF UPJŠ Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachÚVZ Úrad verejného zdravotníctva SR